www.rpo.lodzkie.pl Aktualności http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/rss/rss.xml pl www.rpo.lodzkie.pl <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - środa, 4 stycznia 2017 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zmiany-szoop-28122016 ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zmiany-szoop-28122016 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi - piątek, 13 maja 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/uchwala-drogi-zwiekszenie-poziomu-dofinansowania http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/uchwala-drogi-zwiekszenie-poziomu-dofinansowania <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi - piątek, 13 maja 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/uchwala-drogi-zwiekszenie-poziomu-dofinansowania http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/uchwala-drogi-zwiekszenie-poziomu-dofinansowania <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w kwietniu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - środa, 4 maja 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/040516-lista-umow-drogi ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/040516-lista-umow-drogi <![CDATA[ Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 - środa, 20 kwietnia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/200416-drogi-lista-projektow-zakwalifikowanych http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/200416-drogi-lista-projektow-zakwalifikowanych <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - wtorek, 19 kwietnia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/110416_zmiany_szoop http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/110416_zmiany_szoop <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - środa, 6 kwietnia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/060416_lista_umow_drogi http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/060416_lista_umow_drogi <![CDATA[ Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi - piątek, 1 kwietnia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/250316_zmiana_regulaminu_konkursu Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi.]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/250316_zmiana_regulaminu_konkursu <![CDATA[ Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi - piątek, 1 kwietnia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/250316_zmiana_regulaminu_konkursu http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/250316_zmiana_regulaminu_konkursu <![CDATA[ Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 Drogi - wtorek, 29 marca 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja-na-temat-projektow-zakwalifikowanych http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja-na-temat-projektow-zakwalifikowanych <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - piątek, 25 marca 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany-szoop-22032016 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany-szoop-22032016 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lutym 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - środa, 23 marca 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf-o-umowach-drogi-020316 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf-o-umowach-drogi-020316 <![CDATA[ Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 Drogi - środa, 23 marca 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf-o-umowach-drogi-240216 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf-o-umowach-drogi-240216 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - piątek, 11 marca 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl-przyjal-zmiany-w-oszik http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl-przyjal-zmiany-w-oszik <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ - poniedziałek, 11 stycznia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiana_szok_111215 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiana_szok_111215 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - poniedziałek, 11 stycznia 2016 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo_110116 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo_110116 <![CDATA[ Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Naboru Nr 6 w ramach I Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013 przeprowadzonej w terminie 12-26 XI 2015 r. - środa, 30 grudnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_ocena_merytoryczna_30122015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_ocena_merytoryczna_30122015 <![CDATA[ ZWŁ Uchwałą Nr 1486/15 z dnia 22 XII 2015 roku wyraził zgodę na zmiany projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”. - poniedziałek, 28 grudnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/zwl_zgoda_zmiana_projektu_ec1_28122015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/zwl_zgoda_zmiana_projektu_ec1_28122015 <![CDATA[ Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Naboru 6 w ramach I Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działania I.1 Drogi RPO WŁ na lata 2007-2013 od 12 XI 2015 r. do 26 XI 2015 r - wtorek, 22 grudnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_wynikach_oceny_formalnej_22122015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_wynikach_oceny_formalnej_22122015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - czwartek, 10 grudnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_10122015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_10122015 <![CDATA[ Informacja o zakończeniu naboru nr 6 w ramch Działania l.1 Drogi przeprowadzonego w terminie 12.11.2015 - 26.11.2015 r. - poniedziałek, 30 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/zakonczenie_naboru_nr_6_w_ramach_dzialania_l_1_drogi http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/zakonczenie_naboru_nr_6_w_ramach_dzialania_l_1_drogi <![CDATA[ Konkurs dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - czwartek, 12 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/konkurs_i1_nabor6_ogloszenie_12112015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/konkurs_i1_nabor6_ogloszenie_12112015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ - wtorek, 10 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/101115_zmiany_kwalifikowalnosci_wydatkow http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/101115_zmiany_kwalifikowalnosci_wydatkow <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - wtorek, 10 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/101115_aktualizacja_szoop http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/101115_aktualizacja_szoop <![CDATA[ Informacja dotycząca sposobu postępowania w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ z kwalifikowalnym podatkiem VAT w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. - poniedziałek, 9 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/informacja_dotyczaca_sposobu_postepowania_w_projektach_vat_28102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/informacja_dotyczaca_sposobu_postepowania_w_projektach_vat_28102015 <![CDATA[ Spotkanie dotyczące dokumentacji konkursowej dla Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - piątek, 6 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/061115_spotkanie_drogi_131115 bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Dokumentacja konkursowa Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/061115_spotkanie_drogi_131115 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w październiku 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - czwartek, 5 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/lista_umow_o_dofinansowanie_05112015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/lista_umow_o_dofinansowanie_05112015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Zasad wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - czwartek, 5 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_zasad_wyboru_projektow_28102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_zasad_wyboru_projektow_28102015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - czwartek, 5 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_28102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_28102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca przyznania dofinansowania kolejnym projektom znajdującym się na liście rezerwowej oraz usunięcia projektów z listy rezerwowej w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - środa, 4 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_04112015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_04112015 <![CDATA[ Przyjęcie harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2015. - środa, 4 listopada 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/haromonogram_konkursow_rpowl20072013_28102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/haromonogram_konkursow_rpowl20072013_28102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca usunięcia projektu z listy rezerwowej w ramach Działania V.3 Infrastruktura edukacyjna. - piątek, 30 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_28102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_28102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca usunięcia projektu z listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru nr 4, Działania IV.2 E-usługi publiczne RPO WŁ na lata 2007-2013. - poniedziałek, 26 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_iv2_20102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_iv2_20102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca usunięcia projektu z listy rezerwowej w ramach Działania V.4 Infrastruktura kultury RPO WŁ na lata 2007-2013. - poniedziałek, 26 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_v4_26102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_usuniecia_projektu_z_listy_rez_v4_26102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca usunięcia projektu z listy rezerwowej w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza. - poniedziałek, 26 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/infornacja_dot_usuniecia_projektu_26102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/infornacja_dot_usuniecia_projektu_26102015 <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 30 września 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi - środa, 14 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/121015_informacja_umowa_drogi http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/121015_informacja_umowa_drogi <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013 - poniedziałek, 12 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_na_dofinansowanie_12102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_na_dofinansowanie_12102015 <![CDATA[ Informacja dotycząca przyznania dofinansowania kolejnym projektom znajdującym się na liście rezerwowej oraz usunięcia projektów z listy rezerwowej w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - wtorek, 6 października 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_06102015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_06102015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - wtorek, 29 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_29092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_29092015 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - poniedziałek, 28 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dot_podwyzszenia_dofinansowania_28092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dot_podwyzszenia_dofinansowania_28092015 <![CDATA[ Informacja na temat projektu zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru Nr 4, Działanie I.1 Drogi. - poniedziałek, 28 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_nt_projektu_zakwalifikowanego_28092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_nt_projektu_zakwalifikowanego_28092015 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - wtorek, 8 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_na_dofinansowanie_08092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_na_dofinansowanie_08092015 <![CDATA[ Aktualizacja zapisów Podręcznika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w zakresie zmiany lokalizacji dotychczasowej strony internetowej na nowy adres www.rpo2007-2013.lodzkie.pl . - wtorek, 8 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_beneficjenta_01092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_beneficjenta_01092015 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - wtorek, 1 września 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_dotyczace_dzialania_i.2_01092015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_dotyczace_dzialania_i.2_01092015 <![CDATA[ Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnym projektom w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - poniedziałek, 31 sierpnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_na_temat_przyznania_dofinansowania_31082015 ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_na_temat_przyznania_dofinansowania_31082015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - czwartek, 20 sierpnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_20082015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_20082015 <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 31 lipca 2015 r. w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ 2007-2013 - środa, 5 sierpnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/umowa_o_dof_rewitalizacja_31072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/umowa_o_dof_rewitalizacja_31072015 <![CDATA[ Informacja dotycząca przyznania dofinansowania ostatniemu projektowi znajdującemu się na liście rezerwowej w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013. - piątek, 31 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dzialanie_vi1_31072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dzialanie_vi1_31072015 <![CDATA[ Informacja na temat podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu złożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. - piątek, 31 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/spoz_pajeczno_31072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/spoz_pajeczno_31072015 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - piątek, 31 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/trasa_gorna_poziom-dof-31072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/trasa_gorna_poziom-dof-31072015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - wtorek, 21 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zwl_zmiany_szoop_21072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zwl_zmiany_szoop_21072015 <![CDATA[ Aktualizacja zapisów Podręcznika procedur wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - czwartek, 16 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_procedur_wdrazania_rpowl_06072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_procedur_wdrazania_rpowl_06072015 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w czerwcu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013 - środa, 8 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_08072015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_08072015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - środa, 1 lipca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_19062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_19062015 <![CDATA[ Obwieszczenie o przystąpieniu do przygotowania Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu 2020. - wtorek, 16 czerwca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_przygotowania_rsrt_2020_16062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/obwieszczenie_o_przystapieniu_do_przygotowania_rsrt_2020_16062015 <![CDATA[ Konkurs Europa to My - wtorek, 16 czerwca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_europa_to_my_16062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_europa_to_my_16062015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących" w Bełchatowie. - poniedziałek, 1 czerwca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenia_porzadki_w_biurze_17062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenia_porzadki_w_biurze_17062015 <![CDATA[ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu na imprezach plenerowych w miesiącu maju i czerwcu. - poniedziałek, 1 czerwca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/lpi_sieradz_na_imprezach_plenerowych_25052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/lpi_sieradz_na_imprezach_plenerowych_25052015 <![CDATA[ Ruszył Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - piątek, 29 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konferencja_lodzkie_ma_pomysl_28052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konferencja_lodzkie_ma_pomysl_28052015 <![CDATA[ VII Piknik Funduszy Europejskich - czwartek, 28 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/vii_piknik_fe_28052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/vii_piknik_fe_28052015 <![CDATA[ Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w Działoszynie - wtorek, 26 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_pois_dzialoszyn_10062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_pois_dzialoszyn_10062015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne: „Z unijnego na nasze”, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich w Działoszynie - wtorek, 26 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_z_unijnego_na_nasze_dzailoszyn_10062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_z_unijnego_na_nasze_dzailoszyn_10062015 <![CDATA[ Odsłona nowej strony RPO WŁ 2014-2020 - wtorek, 26 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/nowa_strona_26052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/nowa_strona_26052015 <![CDATA[ Spotkania informacyjne pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w Opocznie, Skierniewicach, Brzezinach i Sieradzu. - piątek, 22 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_power_opoczno_skierniewice_brzeziny_sieradz_20052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_power_opoczno_skierniewice_brzeziny_sieradz_20052015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących ” - środa, 20 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenia_porzadki_w_biurze_02062015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenia_porzadki_w_biurze_02062015 <![CDATA[ Uprzejmie informujemy, że 25 maja br. w Poznaniu odbędzie się spotkanie na temat programu URBACT III - środa, 20 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_urbact_iii_25052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_urbact_iii_25052015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - środa, 20 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_18052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_18052015 <![CDATA[ Szkolenie pn.: „Okres programowania 2014-2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”. - wtorek, 19 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_lowicz_26052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_lowicz_26052015 <![CDATA[ Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla instytucji kultury”. - poniedziałek, 18 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/instytucje_kultury_18_05_2015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/instytucje_kultury_18_05_2015 <![CDATA[ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”. - środa, 13 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_22052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_22052015 <![CDATA[ Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie – inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020 - wtorek, 12 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/lodzkie_ma_pomysl_konferencja_27052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/lodzkie_ma_pomysl_konferencja_27052015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” w Łodzi. - piątek, 8 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_lodz_18052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_lodz_18052015 <![CDATA[ Szkolenie pn.: „Okres programowania 2014-2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym” w Łodzi. - piątek, 8 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_lodz_20052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_lodz_20052015 <![CDATA[ Szkolenie pn.: „Okres programowania 2014-2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym” w Sieradzu. - piątek, 8 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_29052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_29052015 <![CDATA[ Szkolenie pn.: „Okres programowania 2014-2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym” w Bełchatowie. - środa, 6 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_belchatow_21052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_okres_programowania_2014_2020_belchatow_21052015 <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w IV 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - środa, 6 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_o_umowie_o_dofinansowanie_04052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_o_umowie_o_dofinansowanie_04052015 <![CDATA[ Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020” organizowane w Brzezinach - wtorek, 5 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_brzeziny_29052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_brzeziny_29052015 <![CDATA[ Zbliża się ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Kryształy PR-u". - poniedziałek, 4 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_krysztaly_pr_04052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_krysztaly_pr_04052015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących” w Łowiczu - poniedziałek, 4 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_archwizacja_lowicz_15052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_archwizacja_lowicz_15052015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w Łowiczu - poniedziałek, 4 maja 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_lowicz_14052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_lowicz_14052015 <![CDATA[ 23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. - środa, 29 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/modelowa_rewitalizacja_miast_28042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/modelowa_rewitalizacja_miast_28042015 <![CDATA[ Wystartuj w grze miejskiej „ŁÓDZKIE GRA W FUNDUSZE” i wygraj tablet! - wtorek, 28 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/wystartuj_w_grze_miejskiej_28042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/wystartuj_w_grze_miejskiej_28042015 <![CDATA[ Informacja dotycząca przyznania dofinansowania kolejnemu projektowi znajdującemu się na liście rezerwowej oraz usunięciu projektów z listy rezerwowej w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013. - piątek, 24 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_24042015 uzasadnienie]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_dotyczaca_przyznania_dofinansowania_24042015 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 e-usługi publiczne RPO WŁ na lata 2007-2013. - piątek, 24 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_dotyczace_dzialanie_iv2_24052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacje_dotyczace_dzialanie_iv2_24052015 <![CDATA[ Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na bezpłatne spotkania pn. „Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację”. - wtorek, 21 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/sroda_z_funduszami_06052015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/sroda_z_funduszami_06052015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” w Bełchatowie. - poniedziałek, 20 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_belchatow_28042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_pois_belchatow_28042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” w Łowiczu. - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_lowicz_27042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_lowicz_27042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” w Sieradzu. - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_sieradz_29042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_sieradz_29042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Jak nie dotacja z Funduszy Europejskich to co? Instrumenty zwrotne szansą dla przedsiębiorców” w Sieradzu. - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_jak_nie_dotacja_sieradz_29042015 ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_jak_nie_dotacja_sieradz_29042015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_15042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_zmiany_szoop_15042015 <![CDATA[ Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020” organizowane w Brzezinach. - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_brzeziny_23042015 ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_brzeziny_23042015 <![CDATA[ Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020” organizowane w Brzezinach. - czwartek, 16 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_popc_brzeziny_23042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_popc_brzeziny_23042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” - środa, 15 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_popc_22042015 ]]>http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_popc_22042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” - środa, 15 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_belchatow_22042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_poir_belchatow_22042015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących”. - wtorek, 14 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_archiwizacja_sieradz_23042015
]]>
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_archiwizacja_sieradz_23042015
<![CDATA[ Wydłużenie terminu konsultacji społecznych wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - środa, 8 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/wydluzenie_terminu_konsultacji_spolecznych_szoop_rpo_wl_2014-2020_07042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/wydluzenie_terminu_konsultacji_spolecznych_szoop_rpo_wl_2014-2020_07042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne Interreg Europa 6 maja 2015 r. - wtorek, 7 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_interreg_europa_6_maja_2015_02042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_interreg_europa_6_maja_2015_02042015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął tekst jednolity Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - wtorek, 7 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_przyjal_tekst_jednolity_sooprpowl_2007-2013 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/zwl_przyjal_tekst_jednolity_sooprpowl_2007-2013 <![CDATA[ Konsultacje społeczne wstępnego projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - piątek, 3 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/szoop_rpo_wl_na_lata2014-2020 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/szoop_rpo_wl_na_lata2014-2020 <![CDATA[ WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY - piątek, 3 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/karta_wielkanoc_2015
]]>
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/karta_wielkanoc_2015
<![CDATA[ III edycja konkursu „Regaty rozwoju: Liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013” - piątek, 3 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/iii_edycja_konkursu_regaty_rozwoju_pokl_03042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/iii_edycja_konkursu_regaty_rozwoju_pokl_03042015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne: „Z unijnego na nasze”, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich w Sieradzu. - środa, 1 kwietnia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_sieradz_17042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_sieradz_17042015 <![CDATA[ Bezpłatne usługi świadczone przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich przy wsparciu tłumaczy języka migowego. - wtorek, 31 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/bezplatne_uslugi_swiadczone_przy_wsparciu_tlumaczy_jezyka_migowego_26032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/bezplatne_uslugi_swiadczone_przy_wsparciu_tlumaczy_jezyka_migowego_26032015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich w Sulejowie - piątek, 27 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_sulejow_10042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_sulejow_10042015 <![CDATA[ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze” czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich. - piątek, 27 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_skierniewice_08042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_skierniewice_08042015 <![CDATA[ Spotkania informacyjne na temat komplementarności programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT) z wybranymi dokumentami i programami regionalnymi. - czwartek, 26 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_informacyjne_nt_komplementarnosci_programow_transnarodowych_26032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/spotkanie_informacyjne_nt_komplementarnosci_programow_transnarodowych_26032015 <![CDATA[ Aktualizacja zapisów Podręcznika procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - piątek, 20 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_procedur_wdrazania_rpowl_17032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/aktualizacja_podrecznika_procedur_wdrazania_rpowl_17032015 <![CDATA[ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007– 2013 - czwartek, 19 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpowl_2007_2013_18032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpowl_2007_2013_18032015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - czwartek, 19 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo_19032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo_19032015 <![CDATA[ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na Spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze – czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich"? - czwartek, 19 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_belchatow_30032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_belchatow_30032015 <![CDATA[ Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zapraszają na bezpłatne spotkania pn. „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”. - środa, 18 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/punkty-informacyjne_zapraszaja_sroda_z_funduszami_01042015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/punkty-informacyjne_zapraszaja_sroda_z_funduszami_01042015 <![CDATA[ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących” organizowane w Brzezinach - wtorek, 17 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_31032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_31032015 <![CDATA[ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich - wtorek, 17 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_25032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_25032015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne pn. „Jak nie dotacja z Funduszy Europejskich to co? Instrumenty zwrotne szansą dla przedsiębiorców” w Bełchatowie - poniedziałek, 16 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_jak_nie_dotacja_24032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_jak_nie_dotacja_24032015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących ” w Bełchatowie - poniedziałek, 16 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_belchatow_27032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_belchatow_27032015 <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w lutym 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - czwartek, 12 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_dofinansowaniu_projektu_luty_2015_iv_2_12032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_dofinansowaniu_projektu_luty_2015_iv_2_12032015 <![CDATA[ Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wtorek, 10 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/powolanie_komitetu_monitorujacego_rpo_wl_2014_2020_ http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/powolanie_komitetu_monitorujacego_rpo_wl_2014_2020_ <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących ” w Sieradzu - wtorek, 10 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_sieradz_26032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_sieradz_26032015 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących ” w Łodzi - wtorek, 10 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_lodz_24032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_lodz_24032015 <![CDATA[ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Z unijnego na nasze czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich” - wtorek, 10 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_lodz_17032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_lodz_17032015 <![CDATA[ Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Jak nie dotacja z Funduszy Europejskich to co? Instrumenty zwrotne szansą dla przedsiębiorców” organizowane w Pabianicach - wtorek, 10 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_instrumenty_zwrotne_pabianice_18032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_instrumenty_zwrotne_pabianice_18032015 <![CDATA[ Spotkanie informacyjne: „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” w Pajęcznie - piątek, 6 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/lpi_sieradz_spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_czyli_o_co_chodzi_w_funduszach_europejskich_24032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/lpi_sieradz_spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_czyli_o_co_chodzi_w_funduszach_europejskich_24032015 <![CDATA[ Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnemu projektowi w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne RPO WŁ - wtorek, 3 marca 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_przynanie_dof_iv2_02032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_przynanie_dof_iv2_02032015 <![CDATA[ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych”. - wtorek, 17 lutego 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/gpi_spotkanie_informacyjne_sroda_z_funduszami_dla_spolecznosci_lokalnych_04032015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/gpi_spotkanie_informacyjne_sroda_z_funduszami_dla_spolecznosci_lokalnych_04032015 <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu, zawartej w styczniu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2007-2013. - czwartek, 5 lutego 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowie_o_dofinansowanie_projektow_zawartej_w_styczniu_2015_r_dzialanie_v_i_nr_naboru_1 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowie_o_dofinansowanie_projektow_zawartej_w_styczniu_2015_r_dzialanie_v_i_nr_naboru_1 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne RPO WŁ na lata 2007-2013. - czwartek, 5 lutego 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_styczniu_2015_r_dzialanie_iv_2_nr_naboru_4 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/informacja_o_umowach_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_styczniu_2015_r_dzialanie_iv_2_nr_naboru_4 <![CDATA[ Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne RPO WŁ na lata 2007-2013. - czwartek, 5 lutego 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_o_umowach_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_styczniu_2015_r_dzialanie_iv_2_nr_naboru_5 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_o_umowach_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_styczniu_2015_r_dzialanie_iv_2_nr_naboru_5 <![CDATA[ Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji unijnej” - wtorek, 3 lutego 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_26022015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/szkolenia/szkolenie_porzadki_w_biurze_26022015 <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_242_07_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_242_07_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 <![CDATA[ Informacja dotycząca podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu kluczowego pn.: „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola” złożonego przez Miasto Zduńska Wola w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_21_2009_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_21_2009_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 <![CDATA[ Informacja dotycząca podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu kluczowego pn.: „Kraina bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru” złożonego przez Gminę Poddębice - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_22_2009_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_22_2009_dofinansowanie_podwyzszenie_28012015 <![CDATA[ Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu pn.: „Nowa jakość` w diagnozowaniu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie – zakup aparatu RM” złożonego przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektu_dzialanie_v_i_nr_naboru_i_uchwala_nr_61_15 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektu_dzialanie_v_i_nr_naboru_i_uchwala_nr_61_15 <![CDATA[ Informacja na temat podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu złożonego przez Miasto Skierniewice pn. „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/podniesienie_dofinansowanie_projektu_uchwala_58_15_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/podniesienie_dofinansowanie_projektu_uchwala_58_15_28012015 <![CDATA[ Informacja na temat przyznania dofinansowania kolejnym projektom w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektow_dzialanie_iv_2_nr_naboru_4_uchwala_nr_57_15 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektow_dzialanie_iv_2_nr_naboru_4_uchwala_nr_57_15 <![CDATA[ Informacja na temat podniesienia poziomu dofinansowania dla projektu pn.:„Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku” złożonego przez Gminę Zgierz - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/podniesienie_dofinansowania_projektu_dzialanie_v_3_nr_naboru_1_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/podniesienie_dofinansowania_projektu_dzialanie_v_3_nr_naboru_1_28012015 <![CDATA[ Informacja dotycząca przyznania dofinansowania kolejnym projektom znajdującym się na liście rezerwowej oraz usunięcia projektu z listy rezerwowej w ramach Działania IV.2 E- usługi publiczne. - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektow_z_listy_rezerwowej_dzialanie_iv_2_nr_naboru_5_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/dofinansowanie_projektow_z_listy_rezerwowej_dzialanie_iv_2_nr_naboru_5_28012015 <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ - piątek, 30 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_do_zasad_kwalifikowalnosci_wydatkow_objetych_dofinansowaniem_w_ramch_rpo_wl http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/zmiany_do_zasad_kwalifikowalnosci_wydatkow_objetych_dofinansowaniem_w_ramch_rpo_wl <![CDATA[ Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Europejską Nagrodę Zrównoważonej Energii - czwartek, 29 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_na_europejska_nagrode_zrownowazonej_energii http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_na_europejska_nagrode_zrownowazonej_energii <![CDATA[ LPI w Bełchatowie w pełni dostępny - środa, 28 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_nr_telefonow http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_nr_telefonow <![CDATA[ Ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - poniedziałek, 26 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/nabor_do_kmrpo_wl_na_lata_2014-2020 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/nabor_do_kmrpo_wl_na_lata_2014-2020 <![CDATA[ Konkurs RegioStars - piątek, 23 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_regiostars_ http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/aktualnosci/konkurs_regiostars_ <![CDATA[ ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. - środa, 21 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/informacja_o_zmianach_przyjetych_do_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_rpo_wl_na_lata_2007_2013 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/informacja_o_zmianach_przyjetych_do_szczegolowego_opisu_osi_priorytetowych_rpo_wl_na_lata_2007_2013 <![CDATA[ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców”. - wtorek, 20 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/gpi_spotkanie_informacyjne_pn_sroda_z_funduszami_04022015_ http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/gpi_spotkanie_informacyjne_pn_sroda_z_funduszami_04022015_ <![CDATA[ Spotkanie informacyjne: „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” - piątek, 16 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/lpi_spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_czyli_o_co_chodzi_w_funduszach_europejskich_28012015 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/lpi_spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_czyli_o_co_chodzi_w_funduszach_europejskich_28012015 <![CDATA[ Tymczasowy nr telefonu do LPI w Bełchatowie - środa, 14 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_tymczasowy_telefon http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_tymczasowy_telefon <![CDATA[ Zmiana siedziby LPI w Bełchatowie - wtorek, 13 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_zmiana_siedziby http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/lpi_belchatow_zmiana_siedziby <![CDATA[ Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi. - środa, 7 stycznia 2015 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_o_umowie_z_31122014_o_dofinansowanie_projektu_dzialanie_i_1_nr_naboru_4 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/konkursy_i_nabory/newsy_konkursy/aktualnosci_konkursy/inf_o_umowie_z_31122014_o_dofinansowanie_projektu_dzialanie_i_1_nr_naboru_4 <![CDATA[ Aktualizacja zapisów Podręcznika procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - środa, 31 grudnia 2014 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/aktuazlizacja_podrecznika_procedur_rpo_wl_na_lata_2014_2020 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/aktualnosci_konkursy/aktuazlizacja_podrecznika_procedur_rpo_wl_na_lata_2014_2020 <![CDATA[ Godziny otwarcia Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w dniu 31.12.2014 r. - środa, 31 grudnia 2014 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/dyzury_pife_31122014_ http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/dyzury_pife_31122014_ <![CDATA[ Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - wtorek, 30 grudnia 2014 ]]> http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_242_07_dofinansowanie_podwyzszenie_23122014 http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/projektykluczowe/newsy_ipk/aktualnosci_ipk/ipi_242_07_dofinansowanie_podwyzszenie_23122014