REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / / / /


Projekty Unijne z Google MapsOgłoszenie

Data publikacji: Thursday, 3 November 2011 r.

Departament Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich beneficjentów z terenu Województwa Łódzkiego realizujących projekty infrastrukturalne w ramach Programów Operacyjnych Narodowej Strategii Spójności do wzięcia udziału w konkursie „Projekty Unijne z Google Maps”. Udział w konkursie polega na umieszczeniu co najmniej trzech zdjęć przedstawiających realizowany przez beneficjenta projekt na stronie maps.google.pl lub w aplikacji Google Earth (poprzez serwis panoramio.com) wraz z opisem projektu dodanym jako komentarze do zdjęć. Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni atrakcyjnym sprzętem elektronicznym.

Celem konkursu jest promocja efektów płynących z realizacji projektów dofinansowanych z Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.


Harmonogram konkursu:

Termin nadsyłania zgłoszeń – 30 listopada br.

Ogłoszenie wyników – 7 grudnia br.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (na płycie CD) prosimy kierować na adres:

Departament Polityki Regionalnej

Wydział ds. Informacji i Promocji

Urząd Marszałkowski w Łodzi

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

e-mail: piotr.zdziechowski@lodzkie.pl, rafal.kupinski@lodzkie.pl

tel. 42 663 30 29 lub 42 663 32 85

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania poniżej.


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia

Nagrody

Data publikacji: Thursday, 19 January 2012 r.

17 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Projekty Unijne z Google Maps”.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja założeń i efektów konkursu dokonana przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Artura Stelmacha. Po omówieniu przebiegu konkursu Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wręczył nagrody przedstawicielom beneficjentów realizujących zwycięskie projekty oraz zachęcił beneficjentów do dalszego wykorzystywania Internetu jako narzędzia promocji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Na zakończenie Pan Marszałek Województwa i Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej podziękowali wszystkim beneficjentom za wzięcie udziału w konkursie i zapowiedzieli jego kolejne edycje.
Zdjęcia nagrodzonych projektów obejrzeć można w serwisie www.panoramio.com pod poniższymi adresami:

1. Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego
2. Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego