REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / / /

„Mobilne punkty informacyjne” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego


Wzorem lat ubiegłych na rok 2014 zaplanowana została akcja pn. „Mobilne punkty informacyjne”.

To atrakcyjny, a zarazem skuteczny pomysł propagowania Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego.Organizatorzy w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych  zapewnią dostęp możliwie największemu gronu beneficjentów i potencjalnych beneficjentów do pełnej, rzeczowej informacji na temat programów unijnych, szczególnie w zakresie rozliczania projektów.



Spotkania będą odbywały się na terenie Podregionów.


Za ich organizację odpowiedzialne są Lokalne Punkty Informacyjne:


Podregion Centralny (Starostwo Powiatowe w Brzezinach)

Podregion Zachodni (Urząd Miasta Sieradza)

Podregion Północny (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu)

Podregion Wschodni (Urząd Miasta Bełchatowa)

Łódź (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)



Aktualności dot. Mobilnych Punktów Informacyjnych

Data publikacji: Wednesday, 5 February 2014 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) zorganizowanego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Urzędem Miasta w Radomsku i Urzędem Miejskim w Ozorkowie.

MPI jest doskonałą okazją do kontaktu z konsultantami oferującymi profesjonalną pomoc z zakresu aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów. W tym roku w działania punktu włączyli się także konsultanci Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, a także przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferując otwartą formułę usług doradztwa zawodowego ukierunkowanego na wszystkie osoby potrzebujące takiej pomocy, a więc:

  •     osoby bezrobotne,
  •     poszukujące pracy,
  •     chcące pracę zmienić,
  •     zagrożone bezrobociem,
  •     osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.

12 lutego 2014 r. dyżur konsultacyjny w godz. 12:00-15:00 odbędzie się w:

Urząd Miasta w Radomsku
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko


a 19 lutego 2014 r. dyżur konsultacyjny w godz. 12:00-15:30 odbędzie się w:

Urząd Miejski w Ozorkowie
ul. Wigury 1

95-035 Ozorków


Jak zgłosić się na konsultacje?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na adres e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl lub pod nr faksu: 42 663 30 94, do 11 lutego 2014 r. ( Radomsko) lub 18 lutego (Ozorków).


Kontakt:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07 lub 42 663 34 05;
e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

Pliki do pobrania:


 Formularz zgłoszeniowy - Radomsko (DOC ~ 3,6 MB)

 Formularz zgłoszeniowy - Ozorków (DOC ~ 3,6 MB)


Wystarczy zapytać by wiedzieć więcej. Serdecznie zapraszamy!!!




Data publikacji: Tuesday, 18 February 2014 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi na indywidualne konsultacje z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Wschodnim, w ramach akcji pn. Mobilne Punkty Informacyjne.

Najbliższe konsultacje odbędą się 27 lutego 2014 roku
w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach
Drużbice 77A

Akcja ma na celu upowszechnienie wśród potencjalnych jak i faktycznych odbiorców funduszy unijnych wiadomości na temat obecnie realizowanych programów, ułatwić dostęp mieszkańcom województwa do informacji i wiedzy dotyczących możliwości wykorzystania funduszy europejskich, wesprzeć beneficjentów w procesie pozyskiwania środków, jak i rozliczania projektów.

Jak zgłosić się na konsultacje?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na adres e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 044 632 69 23. Można również zgłosić się telefonicznie pod numerem 44 733 51 44.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego 2014r.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregion Wschodni
Urząd Miasta Bełchatowa; ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214

tel. 44 733 51 44; email: info_rpo@um.belchatow.pl


 Formularz zgłoszeniowy (DOC ~176 KB)





Data publikacji: Thursday, 20 February 2014 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) zorganizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim w Zelowie.

 

MPI jest doskonałą okazją do kontaktu z konsultantami oferującymi profesjonalną pomoc z zakresu aplikowania
i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów. W tym roku w działania punktu włączyli się także konsultanci Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, a także przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferując otwartą formułę usług doradztwa zawodowego ukierunkowanego na wszystkie osoby potrzebujące takiej pomocy,

a więc osoby:
• bezrobotne,
• poszukujące pracy,
• chcące zmienić pracę,
• zagrożone bezrobociem,
• wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.

W dniu 5 marca 2014 r. dyżur konsultacyjny w godz. 12:00-15:00  odbędzie się w:

 

Urząd Miejski w Zelowie
97-425 Zelów
ul. Żeromskiego 23 


Jak zgłosić się na konsultacje?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na adres e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl lub pod nr faksu: 42 663 30 94, do 4 marca br.


Kontakt:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
ul. Moniuszki 7/9 ,
90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07 lub 42 663 34 05 ;

e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

 

Wystarczy zapytać by wiedzieć więcej. Serdecznie zapraszamy!!!

 

  Formularz zgłoszeniowy





Data publikacji: Friday, 21 February 2014 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi na indywidualne konsultacje z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Wschodnim, w ramach akcji pn. Mobilne Punkty Informacyjne.

Najbliższe konsultacje odbędą się 

5 marca 2014 roku w godz. 10.00 – 14.00

w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku

ul. Wieluńska 50

Akcja ma na celu upowszechnienie wśród potencjalnych jak i faktycznych odbiorców funduszy unijnych wiadomości na temat obecnie realizowanych programów, ułatwić dostęp mieszkańcom województwa do informacji i wiedzy dotyczących możliwości wykorzystania funduszy europejskich, wesprzeć beneficjentów w procesie pozyskiwania środków, jak i rozliczania projektów.

Jak zgłosić się na konsultacje?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na  adres e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 044 632 69 23. Można również zgłosić się telefonicznie pod numerem 44 733 51 44.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 marca 2014 r.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregion Wschodni
Urząd Miasta Bełchatowa;  ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214
tel. 44 733 51 44; email: info_rpo@um.belchatow.pl

 Formularz zgłoszeniowy (DOC 56 KB)







Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego