REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / / /


Fundusze dla Ziemi ObiecanejKonkurs „Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta – Ziemia Obiecana”

Ogłoszenie

Data publikacji: Thursday, 20 May 2010 r.

Od dnia dzisiejszego (20.05.2010) można składać prace do konkursu literackiego na opowiadanie „Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta – Ziemia Obiecana”. Konkurs polega na napisaniu w języku polskim opowiadania, którego tematem byłoby przedstawienie możliwość wykorzystania środków finansowych z programów operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych z funduszy europejskich przez bohaterów powieści Władysława Reymonta „Ziemia Obiecana”.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec województwa łódzkiego, który do 16 lipca 2010r. (decyduje data wpływu) złoży lub prześle pocztą na adres

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Polityki Regionalnej

Wydział ds. Informacji i Promocji

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź 

z dopiskiem „Konkurs literacki”

 

prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy
(Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu) oraz pracę konkursową na płycie CD.

 

Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe:

            - I kategoria do lat 18

            - II kategoria od lat 18

Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:

            - sprzęt elektroniczny

            - gadżety promocyjne.

Dodatkową nagrodą będzie publikacja nagrodzonych prac konkursowych w Internecie, co najmniej na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na połowę września 2010 r

 

Szczegóły Konkursu określa regulamin konkursu publikowany poniżej

 Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Nagrody

Data publikacji: Thursday, 28 October 2010 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu literackiego "Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta - Ziemia Obiecana" Organizator mógł przyznać dodatkową nagrodą dla zwycięzców, w postaci  publikacji nagrodzonej pracy na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Wspomniane wyróżnienie  postanowiono przyznać Pani Beacie Arabskiej, której opowiadanie "Pomysł - szansą na kapitał" oceniono najwyżej.

 

 Opowiadanie "Pomysł - szansą na kapitał", autor - Beata Arabska


Data publikacji: Monday, 20 September 2010 r.

Konkurs literacki „Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta – Ziemia Obiecana” został zorganizowany przez Województwo Łódzkie działające poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji.

Konkurs literacki „Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta – Ziemia Obiecana” został zorganizowany przez Województwo Łódzkie działające poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji. Celem Konkursu była promocja funduszy europejskich na lata 2007-2013 oraz poszerzanie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Konkurs polegał na napisaniu w języku polskim opowiadania, którego tematem byłoby ukazanie szerokich możliwość wykorzystania środków finansowych z programów operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych z funduszy europejskich przez bohaterów powieści Władysława Reymonta „Ziemia  Obiecana”.
Uczestnikiem Konkursu mógł być każdy mieszkaniec województwa łódzkiego,który w terminie do 16 lipca br. złożył lub przesłał pocztą na adres Organizatora prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową na płycie CD.
Powołana Komisja Konkursowa ustaliła, że nadesłano na konkurs 7 prac. Jedna z prac z uwagi na przekazanie jej po terminie została wykluczona z udziału w konkursie. Pozostałe prace zostały sprawdzone zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu.
Komisja Konkursowa w kategorii wiekowej do lat 18 postanowiła zgodnie z § 6 pkt 4 Regulaminu nie przyznawać nagrody.
W drugiej kategorii wiekowej, powyżej 18 lat, najwyżej oceniono pracę Pani Beaty Arabskiej „Pomysł szansą na kapitał", która wyróżniała się porawnością stylu, a także nawiazywała w bezpośredni sposób do tematu.
Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić nagrodą pocieszenia pracę Pana Wiesława Michalaka z uwagi na wskazanie potrzeby równomiernego rozwoju województwa.

Zgodnie z § 4 pkt 6 decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Wręczenie nagród przez Wicemarszałka Witolda Stępnia odbyło się podczas konferencji "Fundusze dla Ziemi Obiecanej" o godz. 9:00 w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź

Nagrody współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Protokół posiedzenia komisji konkursowej
Konferencja „Fundusze dla Ziemi Obiecanej”

Ogłoszenie o konferencji

Data publikacji: Wednesday, 8 September 2010 r.

Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak zaprasza do udziału w dwudniowej Konferencji pt. „Fundusze dla Ziemi Obiecanej", która odbędzie się 16-17 września w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi .
Celem Konferencji jest promocja funduszy europejskich na lata 2007-2013 oraz poszerzanie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem imienia, nazwiska, nr. telefonu, e-mail oraz panelu dyskusyjnego i przesłanie go na adres e-mail konferencja.rpo@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax.: 042 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 042 663 32 85.

Termin Konferencji

16–17 września 2010r.

Miejsce Konferencji

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódż

 Harmonogram Konferencji

 Plakat A1 (~3,8MB)


Podsumowanie konferencji

Data publikacji: Tuesday, 21 September 2010 r.

W dniach 16-17 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi odbyła się dwudniowa konferencja pt. "Fundusze dla Ziemi Obiecanej". Jej celem była promocja funduszy europejskich, poszerzanie wiedzy na ich temat oraz wymiana "dobrych praktyk" stosowanych przy wdrażaniu projektów unijnych. Spotkanie otworzył Witold Stępień, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Prorektor Uczelni Prof. dr hab. Stefan Czyżewski. Wicemarszałek wręczył nagrody laureatom dwóch konkursów - literackiego "Jak wykorzystaliby fundusze unijne bohaterowie powieści Władysława Reymonta - Ziemia Obiecana" oraz fotograficznego "Unijna Fotozagadka".

 

W ramach konferencji podsumowana została m.in. dotychczasowa realizacja Programów z Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w województwie łódzkim. Wystąpili przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

W pierwszym dniu Beneficjenci realizujący projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, ochrony środowiska, edukacji, kultury i turystyki zaprezentowali  „dobre praktyki”, a także brali udział w dyskusjach moderowanych. Natomiast w drugim dniu konferencji po panelach dyskusyjnych dla ich uczestników była przygotowana specjalna projekcja filmu  "Ziemia Obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego