REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /

Publikacje pomocnicze


Instytucja Zarządzająca RPO WŁ informuje, iż na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zakładka "Poradnik dla jst - inwestycje") i Krajowego Forum Szerokopasmowego  (zakładka: "Opinie prawne") udostępnione zostały opracowania, w tym opinie prawne, których celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż inwestycje realizowane ze środków RPO WŁ podlegają unormowaniom wynikającym z zasad wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ oraz z innych dokumentów i aktów prawnych regulujących wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  


"Energia geotermalna w województwie łódzkim - studium przypadku" (~500 kB)

 

Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w województwie łódzkim (~3MB)

 

Raport na temat dostępności teleinformatycznej w województwie łódzkim (~108 KB)

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego