REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

ZWŁ Uchwałą Nr 1486/15 z dnia 22 XII 2015 roku wyraził zgodę na zmiany projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”.Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1486/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku wyraził zgodę na zmiany projektu
kluczowego pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” złożonego przez Miasto Łódź w ramach
Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, umieszczonego w
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013.


plik pdf Uzasadnienie do Uchwały nr 1486/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2015 roku.(PDF ~ 128 KB)

plik pdf Informacje dotyczące Indywidualnego projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” złożonego przez Miasto Łódź w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (PDF~ 149 KB).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego