REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 DrogiZarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 549/16 z dnia 9.05.2016 roku podniósł poziom dofinansowania dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny” złożonego przez Województwo Łódzkie w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

plik pdf Uzasadnienie do Uchwały Nr 549/16 z dnia 9 maja 2016 roku (PDF ~ 132 KB)

 

plik pdf Załącznik do Uchwały Nr 549/16 z dnia 9 maja 2016 roku (PDF ~ 68 KB)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego