REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /


LinkiStrony www instytucji centralnych

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 • Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

 • Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl

 • Ministerstwo Infrastruktury

www.mi.gov.pl

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.mnisw.gov.pl

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

 • Ministerstwo Sportu i Turystki

www.msport.gov.pl

 • Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

 • Ministerstwo Transportu

www.mt.gov.pl

 

Strony www instytucji polskich

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

 • Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - pomoc publiczna

www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/

 • Serwis Urzędów Pracy

www.praca.gov.pl

 • Prace Sejmu RP

www.sejm.gov.pl

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

 

Strony www poświęcone funduszom europejskim

 • Fundusze Narodowej Strategii Spójności

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna

www.popt.gov.pl

 • Fundusze strukturalne (stara perspektywa)

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 • Fundusz Spójności

www.funduszspojnosci.gov.pl

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

www.zporr.gov.pl

 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

www.efs.gov.pl

 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

www.konkurencyjnosc.gov.pl

 • Sektorowy Program Operacyjny Transport

www.spot.gov.pl

 • Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG

www.interreg.gov.pl

 • Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

www.equal.gov.pl

 • Serwis internetowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Mapa dotacji Unii Europejskiej"

www.dotacjeUE.gov.pl

 • Centrum Informacji o Środowisku

www.ekoportal.pl

 • Eurolinia Plus

www.euroliniaplus.pl

 

Strony www instytucji europejskich

 • Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

www.ec.europa.eu

 • Oficjalna strona Unii Europejskiej

www.europa.eu

 • Portal Funduszy Europejskich

www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

 • Centrum Informacji Europejskiej

www.cie.gov.pl

 • Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

www.pfsl.pl

 • Komitet Regionów

www.cor.europa.eu

 • Parlament Europejski

www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

 • Europejski Bank Inwestycyjny

www.eib.org

 • Komitet Ekonomiczno-Społeczny

www.ces.eu.int

 • Eurostat

europa.eu.int/comm/eurostat/

 • Sieć monitorująca stosowanie zasady pomocniczości przy Komitecie Regionów Unii Europejskiej

subsidiary.cor.europa.eu

 

Strony www poświęcone Regionalnym Programom Operacyjnym według województw

 •  woj. dolnośląskie

www.rpo.umwd.pl

 •  woj. kujawsko-pomorskie

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

 •  woj. lubelskie

www.rpo.lubelskie.pl

 •  woj. lubuskie

www.lrpo.lubuskie.pl

 •  woj. małopolskie

www.wrotamalopolski.pl

 •  woj. mazowieckie

www.rpo.mazowia.eu

 •  woj. opolskie

www.rpo.opolskie.pl

 •  woj. podkarpackie

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

 •  woj. podlaskie

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 •  woj. pomorskie

www.dpr.woj-pomorskie.pl

 •  woj. śląskie

www.rpo.silesia-region.pl

 •  woj. świętokrzyskie

www.rpo-swietokrzyskie.pl

 •  woj. warmińsko-mazurskie

www.rpo.warmia.mazury.pl

 •  woj. wielkopolskie

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 •  woj. zachodniopomorskie

www.rpo.wzp.pl

 

Strony www instytucji w województwie łódzkim

 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

www.cop.lodzkie.pl

 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

www.rcpslodz.pl

 • Łódzki Urząd Wojewódzki

www.uw.lodz.pl

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi

www.kuratorium.lodz.pl

 • Urząd Miasta Łodzi

www.uml.lodz.pl www.lodz.pl

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

www.wckp.lodz.pl

 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi

www.rcie.lodz.pl

 • Wojewódzki Urząd Pracy

www.wup.lodz.pl

 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi

www.rcie.lodz.pl

 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

www.larr.lodz.pl

 • Łódzki System Informacji o Terenie

www.mapa.lodz.pl

 

Strony www serwisów informacyjnych

 • Internetowy System Aktów Prawnych

isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 • Bieżący kurs euro - Europejski Bank Centralny

www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

 • Serwis Samorządowy PAP

samorzad.pap.com.pl
 • EUR-Lex - dostęp do aktów prawnych UE

eur-lex.europa.eu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego