REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 Drogi


W dniu 23.03.2016 r., Uchwałą Nr 331/16 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, podjął decyzję o zakwalifikowaniu kolejnych projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, przeprowadzonego w terminie od 12 listopada 2015 roku do 26 listopada 2015 roku.

plik pdf Uzasadnienie do Uchwały Nr 331/16 z dnia 23.03.2016 roku (PDF ~ 143 KB)

plik pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 331/16 z dnia 23.03.2016 roku (PDF ~ 508 KB)

plik pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 331/16 z dnia 23.03.2016 roku (PDF ~ 472 KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego