REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi


W dniu 23.03.2016 r., Uchwałą Nr 330/16 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 1253/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi.

 

plik pdf Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej  I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (PDF 420  KB),

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOC ~ 630 KB);

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (DOC ~ 597 KB);

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów – Umowa o dofinansowanie projektu (DOC ~ 538 KB).

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 330/16 z dnia 23.03.2016 roku (DOC ~ 26 KB).

 

plik pdf Załącznik do Uchwały Nr 330/16 z dnia 23.03.2016 roku (PDF ~ 40 KB).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego