REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Skład KomitetuLista Członków Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (KM RPO WŁ)

z prawem głosowania


 

CZŁONEK

ZASTĘPCA

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego; Przewodniczący KM RPO WŁ


 

Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Dominik Patora – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WŁ

Dominik Patora – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM WŁ

Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM WŁ

Maja Reszka – Dyrektor Departamentu ds. RPO UM WŁ

Zofia Koeppe – Zastępca Dyrektora Departamentu ds. RPO UM WŁ

Zbigniew Gwadera – p.o. Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu SPołecznego UM WŁ

Agata Rutkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu SPołecznego UM WŁ

Dariusz Kubus – Wójt Gminy Andrespol

Robert Jakubowski – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego

Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Agnieszka First – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie

Andrzej Stępień – Starosta Wieluński

Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice

Cezary Dzierżek – Prezes Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek

Ireneusz Owczarek – Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

Paweł Osiewała – Prezydent Miasta Sieradza

Grzegorz Janeczek – Burmistrz Głowna

Marian Krzyczkowski – Wicestarosta Rawski

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Tomasz Jakubiec – Dyrektor Biura Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi

Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Włodzimierz Kula – Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej

Małgorzata Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Tomasz Ciszewski – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Marta Leśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

Agata Wolnicka – Główny Specjalista w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju

Robert Kaczorek – Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ilona Balcerczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Waldemar Krenc – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność

Waldemar Lutkowski – Przewodniczący Zarządu Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

Barbara Ladżyńska – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Krzysztof T. Borkowski – Business Centre Club

Franciszek Sitkiewicz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Celestyn Podgórski – Członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi

Ewa Kochańska – Prezes Zarządu Centrum Badań i Innowacji „Pro-Akademia”

Iwona Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Badań i Innowacji „Pro-Akademia”

Ksiądz Tomasz Bartczak – Ekonom Archidiecezji Łódzkiej

Ksiądz Zbigniew Tracz – Kanclerz Kurii Archidiecezji Łódzkiej

Ksiądz Adam Matysiak– Ekonom Diecezjalny, Dyrektor Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej, Dyrektor Księgarni Diecezjalnej

Ksiądz Dariusz Michał Krokocki – Dyrektor Caritas Diecezji Łowickiej

Monika Płonowska – Dyrektor Biura Projektów Europejskich w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Alicja Kucharska – Kierownik Biura Projektów Europejskich w Akademii Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dariusz Trzmielak – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

Agnieszka Dorożyńska – Uniwersytet Łódzki

Edward Jezierski – Politechnika Łódzka

Stanisław Starzak – Politechnika Łódzka

Piotr Kuna – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Wojciech Gaszyński – Prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Paweł Saar – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Adam Paprocki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej
w Łodzi

Bożena Ziemniewicz – Członek Zarządu Łódziej Izby Przemysłowo-Handlowej

Marta Walczak – Dyrektor Biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Janusz Kenic – Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej – Łódź

Elżbieta Nocoń-Batorska – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Regionu Tomaszowskiego

Jerzy Dauksza – Prezes Zarządu Fundacji "NASZE ZOO"

Kamila Czerwińska – Fundacja "NASZE ZOO"

Janina Krzemińska-Freda – Prezes Stowarzyszenia "Film-Przyroda-Kultura"

Marek Włodzimierz Jakubowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia "Film-Przyroda-Kultura"


Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2016 r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego