REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich


Logotypy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

 


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


Podstawowym zadaniem Punktu jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności.


Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i należy do ogólnopolskiej Sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zadaniem specjalistów ds. funduszy europejskich pracujących w Głównym oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych jest dystrybucja informacji z zakresu narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych w ramach danego regionu.

Rodzaje usług informacyjnych:

 • Konsultacja pisemna
 • Konsultacja telefoniczna
 • Konsultacja poprzez skype
 • Konsultacja mailowa
 • Konsultacja osobista
 • Konsultacja na etapie przygotowania projektu
 • Konsultacja na etapie realizacji projektu
 • Indywidualna konsultacja u klienta (usługa kierowana do osób niepełnosprawnych)
 • Mobilne Punkty Informacyjne
 • Spotkania Informacyjne
 • Szkolenia

Zakres usług informacyjnych

 • Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 • Przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
 • Przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
 • Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 • Informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.Informacja w języku migowym


Usługi Punktów Informacyjnych


Siedziba Punktu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego


Główny Punkt Informacyjny w Łodzi

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegomapka dojazdu do Punktu Informacyjnego

90-101 Łódź

ul. Moniuszki 7/9

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl


Punkt czynny jest:

w poniedziałki w godz. 8:00-18:00

od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00


Komunikator SKYPE czynny w środę w godz. 12:00-15:00

Nazwa użytkownika: GPILodz

 


Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 

 

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na obszarze województwa łódzkiego


LPI w Brzezinach

(zasięg działania LPI - powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski)

ul. Sienkiewicza 16,

95-060 Brzeziny

Tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17

e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Komunikator SKYPE czynny w poniedziałek w godz. 12:00-15:00

Nazwa użytkownika: LPIBrzeziny

 

LPI w Bełchatowie

(zasięg działania LPI - powiat bełchatowski, opoczyński piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski)

ul. Kościuszki 17,

97-400 Bełchatów

Tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13

e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Komunikator SKYPE czynny w piątek w godz. 12:00-15:00

Nazwa użytkownika: LPIBelchatow

 

LPI w Sieradzu

(zasięg działania LPI – powiat: sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski)

ul. Kościuszki 6

98-200 Sieradz

Tel.: 43 678 40 80, 43 822 89 25

e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Komunikator SKYPE czynny w czwartek w godz. 12:00-15:00

Nazwa użytkownika: LPISieradz

 

LPI w Łowiczu

(zasięg działania LPI - powiat łowicki,kutnowski,łęczycki,rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice,skierniewicki

ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29

e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Komunikator SKYPE czynny we wtorek w godz. 12:00-15:00

Nazwa użytkownika: LPILowicz

 

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim są czynne:

 

poniedziałek:  8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Inne punkty informacyjne w województwie łódzkim

   
 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - COP

Celem działania COP jest efektywne wykorzystanie   środków unijnych przez beneficjentów przewidzianych na wdrażanie Osi   Priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  
ul. Moniuszki 7/9

90-101 Łódź

tel. 42 230 15 55 lub 230 15 56
fax: 42 230 15 51

e-mail: cop@cop.lodzkie.pl; info@cop.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

   
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
tel. 42 291 03 15
fax: 42 637 05 86

e-mail: rcie@ie.lodz.pl

www.rcie.lodz.pl

   
 • Punkt Informacyjny Europe Direct

ul. Dąbrowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 76 62
fax: 44 647 12 53


e-mail: europe-direct@piotrkow.pl

www.europe-direct.piotrkow.info.pl

   
 • Punkt Informacyjny Europe Direct - Filia Sulejów

ul. Górna 15
97-330 Sulejów
tel. 44 616 26 63

e-mail: edsulejow@piotrkow.info.pl


Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Województwie Łódzkim

 • Regionalny Punkt Konsultacyjny Polska Agencja Rozwoju  Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

tel. 42 664 30 44

fax: 42 664 37 50

godz. 8:30-16:30

e-mail: kontakt@larr.lodz.pl

www.larr.lodz.pl

 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. 3 Maja 2a, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 649 99 72

godz. 8:00-16:00

e-mail: pk.zelow@frgz.pl

www.frgz.pl

 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

tel. 24 355 74 53, 24 355 74 50 w. 104

e-mail: d.filipiak@kutno.net.pl, i.szafranska@kutno.net.pl

www.arrk.kutno.net.pl


Punkty Konsultacyjne Dyżurne w Województwie Łódzkim

 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Punkt Konsultacyjny w Zgierzu

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 10:00-14:00

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Długa 49

III piętro – pokój 301

Tel. 42 288 83 05
 • Punkt Konsultacyjny w Strykowie

Każdy pierwszy piątek miesiąca godz. 10:00-14:00

Urząd Miasta ul. T. Kościuszki 27

I  piętro – pokój 16

 • Punkt Konsultacyjny w Konstantynowie Łódzkim

Każdy pierwszy piątek miesiąca godz. 10:00-14:00

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2

Parter – pokój nr 03


 • Punkt Konsultacyjny w Pabianicach

Każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 10:00-14:00

Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Św. Jana 4

II piętro – pokój 21 A

Tel. 42 225 46 06

 • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

 • Punkt Konsultacyjny KSU w Piotrkowie Trybunalskim

czynny: pn.- pt. w godz. 9.00-15.00
Al. 3 Maja 2 (budynek ROKA)
97-300 Piotrków Trybunalski
pk.piotrkow@frgz.pl
tel. (44) 649-99-72, (44) 649-99-72

 • Punkt Konsultacyjny KSU w Zelowie

czynny: pn. i pt. w godz. 10.00-14.00
ul. Mickiewicza 4
97-425 Zelów
pk.zelow@frgz.pl
tel. (044) 634-10-06/634-10-14, (044) 634-12-30

 • Punkt Konsultacyjny w Tomaszowie Mazowieckim

czynny: czw. 10.00-14.00
ul. Warszawska 119
97-220 Tomaszow Mazowiecki
pk.tomaszow@frgz.pl
tel. (044) 723 76 08, (044) 723 76 08

 • Punkt Konsultacyjny KSU w Bełchatowie

czynny: wt. w godz. 10.00-14.00
ul. Kościuszki 1 (Urząd Miasta w Bełchatowie) IIp.
97-400 Bełchatów
pk.belchatow@frgz.pl
tel. (044) 733-51-99, (044) 733-51-40

 • Punkt Konsultacyjny KSU w Łasku

czynny: każdy I-szy czw. m-ca w godz.10.00-14.00
Objazdowa 4 (Powiatowy Urząd Pracy w Łasku) Ip.
98-113 Łask
tel. (43) 675 17 31

 • Punkt Konsultacyjny KSU w Zduńskiej Woli

czynny: śr. w godz. 10.00-14.00
ul. S. Złotnickiego 12 ( Urząd Miasta bud. 3 Ip.)
98-220 Zduńska Wola
pk.zdwola@frgz.pl
tel. (43) 825 38 87
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

 • Punkt Konsultacyjny w Łowiczu

każdy pracujący poniedziałek miesiąca, godz. 9:00-15:00

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

ul. Pijarska 1, Łowicz

Tel. 881 778 813
 • Punkt Konsultacyjny w Żychlinie

każdy pracujący wtorek miesiąca, godz. 9:00-15:00

Gminne Centrum Promocji i Informacji

ul. Barlickiego 15, Żychlin

Tel. 881 778 813

 • Punkt Konsultacyjny w Łęczycy

każda pracująca środę miesiąca, godz. 9:00-15:00

Starostwo Powiatowe

ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, Łęczyca

Tel. 881 778 817
 • Punkt Konsultacyjny w Krośniewicach

każdy pracujący czwartek miesiąca, godz. 9:00-15:00

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Kolejowa 21, Krośniewice

Tel. 881 778 817

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi (lider projektu) w porozumieniu z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „Euro-Centrum”: Ośrodek w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Dąbrowskiego 20 

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 649 76 62 
www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl

 

 • Fundacja Studiów Europejskich, Instytut Europejski w Łodzi: Ośrodek w Łodzi

ul. Piotrkowska 262/264

90-361, Łódź

tel. 42 29 10 317

fax. 42 63 70 586

www.lodz.roefs.pl

 

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu: Ośrodek w Sieradzu

ul. Pułaskiego 5

98-207 Sieradz

tel. 43 656 91 91
www.sieradz.roefs.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego