REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Album pt. "Projekt Łódzkie"


Z przyjemnością prezentujemy Państwu elektroniczną wersję albumu wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, pt. „Projekt Łódzkie”.


W latach 2007-2013 beneficjenci z regionu łódzkiego skutecznie aplikowali o środki unijne, w tym także te dostępne w ramach Narodowej Strategii Spójności. Niniejsza publikacja prezentuje wybrane, zrealizowane projekty, które otrzymały wsparcie z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Łódzkie pięknieje i z dnia na dzień zmienia się na lepsze. Każdego dnia mieszkańcy naszego województwa, często nieświadomie korzystają z technologii i rozwiązań, których realizacja była możliwa w ramach projektów wspieranych przez fundusze unijne. Niniejszy Album stanowi zachętę do zapoznania się z tymi projektami.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 26 lutego – 30 kwietnia 2014 r. na Facebook’u Województwa Łódzkiego będzie trwał konkurs, w którym można wygrać zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym 10 Albumów pt. „Projekt Łódzkie oraz 10 pendrive’ów 8G). 


Więcej szczegółów na naszym Facebook’u.

Plik do pobrania:

 Album pt. "Projekt Łódzkie" (PDF 29,7 MB)


Aby obejrzeć album, kliknij obrazek
Album otwiera się w tym samym oknieProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego