REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego za namiVI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego za nami. W Centrum Promocji Mody odbyło się coroczne spotkanie poświęcone Funduszom Europejskim. Tym razem skupiło się na kwestiach związanych z przedsiębiorczością oraz poprawą konkurencyjności firm w województwie łódzkim.


Forum otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który podkreślił wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu. Zachęcał do zapoznania się z efektami dotychczas zrealizowanych projektów, a także przygotowania do przyszłej perspektywy finansowej. Właśnie te kwestie szczegółowo omówiła w swoim wystąpieniu Małgorzata Zakrzewska, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas forum można było dowiedzieć się o możliwościach, jakie czekają na beneficjentów w nowym okresie programowania, w szczególności przedsiębiorców sektora MŚP. O tym, jak wpierać przedsiębiorców i jak tworzyć korzystne warunki dla rozwoju polskiej gospodarki mówił Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto poruszono także kwestię współpracy sfery nauki i biznesu. W swoim wystąpieniu Grzegorz Kierner Kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej omawiał zagadnienie komercjalizacji technologii. Współpracę między nauką i biznesem zaprezentowano także w wystąpieniu dotyczącym innowacyjnych zastosowań implantów twarzoczaszki (prelegentami byli ze strony świata nauki dr. Marcin Elgalal - Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. i prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze strony świata biznesu Dominik Olbrzymek - "LEDO" P.P.H.U).


Na gości Forum czekały również stoiska beneficjentów, którzy w sposób interaktywny prezentowali projekty zrealizowane w perspektywie 2007-2013. I tak na stoisku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej można było odbyć wirtualną podróż pociągiem za pomocą symulatora jazdy Oculus, a na stoisku PGE Giganty Mocy zagrać w multimedialną grę prezentującą instalację odsiarczania spalin. Filharmonia Łódzka pokazała model organów, jakie powstaną w jej gmachu, a gmina Inowłódz makietę zrewitalizowanego zamku Kazimierza Wielkiego. Na stoisku gminy Uniejów goście mogli zapoznać się z Interaktywną Mapą Uniejowa, a także atrakcjami  turystycznymi m. in.:  Cerkiewką,  Domem Pracy Twórczej, Dworkiem szlacheckim, Kasztelem Rycerskim, Termami, Spycimierzem - kwietnymi dywanami, Zamkiem Arcybiskupów Gnieźnieńskich.Dużym zainteresowaniem cieszyły się też stoiska informacyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich.


Konferencję uświetnił pokaz mody Pani Małgorzaty Czudak, projektantki oraz wykładowcy na Wydziale Projektowania Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.plik pdf Prezentacja pn. :"Wdrażanie Funduszy Unijnych w regionie ( Podsumowanie i Nowa Perspektywa 2014-2020)" (PDF ~ 7,16 MB)

plik pdf Prezentacja pn. :"Think small first – MSP przede wszystkim – oferta PARP na lata 2014-2020" (PDF ~ 508 KB)

plik pdf Prezentacja pn. :"Komercjalizacja technologii i budowa współpracy między sferą nauki i biznesu" (PDF ~ 1,65 MB)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego