REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego


2014

  Data publikacji:

  VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego za nami


  VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego za nami. W Centrum Promocji Mody odbyło się coroczne spotkanie poświęcone Funduszom Europejskim. Tym razem skupiło się na kwestiach związanych z przedsiębiorczością oraz poprawą konkurencyjności firm w województwie łódzkim.


  Forum otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który podkreślił wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu. Zachęcał do zapoznania się z efektami dotychczas zrealizowanych projektów, a także przygotowania do przyszłej perspektywy finansowej. Właśnie te kwestie szczegółowo omówiła w swoim wystąpieniu Małgorzata Zakrzewska, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas forum można było dowiedzieć się o możliwościach, jakie czekają na beneficjentów w nowym okresie programowania, w szczególności przedsiębiorców sektora MŚP. O tym, jak wpierać przedsiębiorców i jak tworzyć korzystne warunki dla rozwoju polskiej gospodarki mówił Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto poruszono także kwestię współpracy sfery nauki i biznesu. W swoim wystąpieniu Grzegorz Kierner Kierownik Działu Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej omawiał zagadnienie komercjalizacji technologii. Współpracę między nauką i biznesem zaprezentowano także w wystąpieniu dotyczącym innowacyjnych zastosowań implantów twarzoczaszki (prelegentami byli ze strony świata nauki dr. Marcin Elgalal - Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. i prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz - Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze strony świata biznesu Dominik Olbrzymek - "LEDO" P.P.H.U).


  Na gości Forum czekały również stoiska beneficjentów, którzy w sposób interaktywny prezentowali projekty zrealizowane w perspektywie 2007-2013. I tak na stoisku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej można było odbyć wirtualną podróż pociągiem za pomocą symulatora jazdy Oculus, a na stoisku PGE Giganty Mocy zagrać w multimedialną grę prezentującą instalację odsiarczania spalin. Filharmonia Łódzka pokazała model organów, jakie powstaną w jej gmachu, a gmina Inowłódz makietę zrewitalizowanego zamku Kazimierza Wielkiego. Na stoisku gminy Uniejów goście mogli zapoznać się z Interaktywną Mapą Uniejowa, a także atrakcjami  turystycznymi m. in.:  Cerkiewką,  Domem Pracy Twórczej, Dworkiem szlacheckim, Kasztelem Rycerskim, Termami, Spycimierzem - kwietnymi dywanami, Zamkiem Arcybiskupów Gnieźnieńskich.Dużym zainteresowaniem cieszyły się też stoiska informacyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich.


  Konferencję uświetnił pokaz mody Pani Małgorzaty Czudak, projektantki oraz wykładowcy na Wydziale Projektowania Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.  plik pdf Prezentacja pn. :"Wdrażanie Funduszy Unijnych w regionie ( Podsumowanie i Nowa Perspektywa 2014-2020)" (PDF ~ 7,16 MB)

  plik pdf Prezentacja pn. :"Think small first – MSP przede wszystkim – oferta PARP na lata 2014-2020" (PDF ~ 508 KB)

  plik pdf Prezentacja pn. :"Komercjalizacja technologii i budowa współpracy między sferą nauki i biznesu" (PDF ~ 1,65 MB)


  Data publikacji:

  VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego


  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego tegorocznym tematem przewodnim jest „Rozwój przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora MŚP”.  Prelegentami będą zarówno przedstawiciele instytucji wdrażających jak i przedstawiciele świata nauki oraz biznesu. Oprócz ciekawych prezentacji na przybyłych czekają również inne atrakcje w postaci wybranych interaktywnych prezentacji projektów zrealizowanych w perspektywie 2007-2013 oraz stoisk informacyjnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich. Konferencję uświetni pokaz mody Małgorzaty Czudak, projektantki oraz wykładowcy na Wydziale Projektowania Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.  Forum odbędzie się 13 listopada 2014 r. w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121.  Plakat VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres ForumFunduszyEuropejskich@redwinedp.com Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc  o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  plik pdf Plakat VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego (PDF ~ 890 KB)

  plik pdf Program VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego (PDF ~ 2,27 mB)   Formularz zgłoszeniowy na VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego (DOC ~  176 KB)


2013

  Data publikacji:

  Za nami V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  W dniu 24 października 2013 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi odbyło się V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

  Tegoroczna edycja poświęcona była Zmianom w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Nowym rozwiązaniom wspierającym rozwój regionalny – PPP.
  W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia gości powitał Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski, przedstawiając wyzwania czekające beneficjentów województwa łódzkiego w okresie programowania 2014-2020.


  Efekty realizacji polityki spójności w województwie łódzkim w latach 2007-2013 oraz zagadnienia poświęcone nowej perspektywie finansowej przedstawił Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Artur Stelmach.

  Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz współpracę ponadregionalną przedstawiła Ewa Paturalska - Nowak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  W dalszej części Forum poświęconej zagadnieniom Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) powyższą tematykę omawiali: Przemysław Zaremba – Partner BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o., Michał Piwowarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Dorota Miziołek – Dyrektor, Corporate Finance, KPMG Advisory.

  Na zakończenie Forum, projekt kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju zrealizowany w formule PPP zaprezentował Piotr Kalita – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój.

  Ponadto, w ramach Forum na stoiskach można było uzyskać informacje oraz otrzymać materiały informacyjne nt. Funduszy Europejskich.

  Data publikacji:

  Prezentacje z V Forum Funduszy Europejskich

  Pliki PDF do pobrania:


  plik pdf Wdrażanie Funduszy Unijnych w Regionie – podsumowanie (PDF ~  2,8 MB)


  plik pdf Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 (PDF ~  4,2 MB)


  plik pdf Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz współpraca ponadregionalna (PDF ~ 6,2 MB)


  plik pdf Wstęp do PPP (PDF ~ 2,8 MB)


  plik pdf Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP (PDF ~ 892 MB)


  plik pdf Jak przygotować projekt PPP (PDF ~ 1,2 MB)


  plik pdf Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju. Pierwszy w Polsce projekt hybrydowy PPP w fazie eksploatacji (PDF ~ 3,9 MB)

  Data publikacji:

  V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego tegorocznym tematem przewodnim będą „Zmiany w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz nowe rozwiązania wspierające rozwój regionalny – PPP”.  Forum odbędzie się 24 października 2013 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260.  

  Przez cały czas trwania konferencji przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne, na stoiskach wystawienniczych będą udzielali m.in. informacji na temat poszczególnych Programów Operacyjnych oraz dystrybuowali materiały im poświęcone.  


  Kliknij obrazek, aby przeczytać program w pliku PDF


  Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia.rpo@lodzkie.pl.

  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 30 28.


  plik pdf Program (PDF ~ 683 KB)

  plik pdf Plakat (PDF ~ 802 KB)

   Formularz zgłoszeniowy (DOC ~ 176 KB)


2012

  Data publikacji:

  Za nami IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

  W dniu 26 października 2012 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

  Forum pn.:„Kultura, Sport i Turystyka, jako czynniki integracji regionu dofinansowane z Funduszy Europejskich” otworzył Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, podkreślając zaangażowania środków unijnych m.in. w unowocześnienie Teatru Wielkiego czy budowę skansenu budownictwa ludowego i odtworzenie grodu średniowiecznego w Tumie pod Łęczycą. 


  Efekty realizacji polityki spójności na przykładach wykorzystania dla promocji kultury i turystyki zaprezentowali m.in. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Artur Stelmach, a także Paweł Warszycki - dyrektor Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock, Melania Dominiak- Prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, czy Andrzej Kobalczyk - Dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy. Wśród beneficjentów zaproszonych na Forum była także Łęczyca, której stoisko przedstawiające projekt "Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego" wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników.


  Marszałek województwa wręczając nagrody laureatom konkursu fotograficznego "Projekty Unijne z Google Maps", z satysfakcją podkreślił, iż zmodernizowana Sala Kolumnowa, w której odbywało się Forum, jest dobrym przykładem właściwego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na kulturę.

   

  W ramach Forum na stoiskach informacyjnych m.in. Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Punktów Konsultacyjnych KSU PARP można było uzyskać informacje oraz otrzymać materiały informacyjne nt. Funduszy Europejskich.
  Data publikacji:

  Zapraszamy na IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi.

  Przewodni temat tegorocznej edycji wydarzenia to: „Kultura, Sport i Turystyka, jako czynniki integracji regionu wspierane ze środków Unii Europejskiej.”

   

  Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego 2012

   

  Przez cały czas trwania konferencji, przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne na stoiskach wystawienniczych będą udzielali m.in. informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych a także prezentowali efekty wdrażania środków unijnych.

  Potwierdzenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl, bądź na nr fax. 42 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.


  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 32 85

   

  Termin konferencji


  26 października 2012 r.

  Miejsce konferencji


  Sala Kolumnowa
  Łódzki Dom Kultury
  Łódź, ul. Traugutta 18 

  plik pdf Program

   Formularz zgłoszeniowy 


   


2011

  Data publikacji:

  Pod Patronatem Prezydencji - III Forum Funduszy Europejskich 2011

  20 października 2011 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się III Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.
  Tematyka tegorocznego Forum dotyczyła Strategii Europa 2020, efektów i wyzwań polityki spójności oraz znaczenia Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

  Forum otworzył Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, podkreślając wagę Prezydencji dla regionu łódzkiego. Podczas konferencji prelegenci podsumowali stan wdrażania poszczególnych programów Narodowej Strategii Spójności, a także podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych.  Istotnymi punktami konferencji było wystąpienie przedstawiciela MRR, który omówił przyszłość Polityki Spójności na lata 2014-2020, oraz prezentacje zagranicznych gości, którzy podzielili się z uczestnikami Forum swoim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych. Dodatkową atrakcją był występ uczniów I liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa ze Skierniewic, podczas  którego licealiści wykonali m.in. piosenkę promującą polską prezydencję w UE.

  Ponadto na stoiskach informacyjnych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Punktów Konsultacyjnych KSU PARP można było uzyskać informacje oraz otrzymać materiały informacyjne nt. Funduszy Europejskich.


  Data publikacji:

  Forum Funduszy Europejskich WŁ

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 20 października 2011 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.
  Powyższa konferencja będzie poświęcona omówieniu następujących zagadnień:
  - Strategia Europa 2020, efekty i wyzwania polityki spójności
  - Znaczenie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

  Przez cały czas trwania konferencji, przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne na stoiskach wystawienniczych będą udzielali m.in. informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych a także prezentowali efekty wdrażania środków unijnych.

  Potwierdzenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl, bądź na nr fax.: 42 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 32 85

  Termin konferencji
  20 października 2011 r.

  Miejsce konferencji
  Instytut Europejski
  Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
   
  plik pdf Program
   Formularz zgłoszeniowy           


   

2010

  Data publikacji:

  Forum Funduszy Europejskich 2010

  22 października 2010 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się kolejne Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

  Tematem przewodnim tegorocznego Forum były Fundusze Unijne jako narzędzie rozwoju województwa łódzkiego. Forum otworzył Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, podkreślając wagę funduszy europejskich dla regionu łódzkiego. Podczas konferencji Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności podsumowali stan wdrażania poszczególnych programów a zaproszeni eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, omówili przyszłość Polityki Spójności jak również podsumowali percepcję funduszy europejskich w społeczeństwie.

  Ponadto na stoiskach informacyjnych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim oraz Punktów Konsultacyjnych KSU PARP można było uzyskać informacje oraz otrzymać materiały informacyjne nt. funduszy europejskich.

  Mamy nadzieję, że olbrzymie zainteresowanie mieszkańców województwa tą imprezą sprawi, że wpisze się ona na stałe
  w kalendarz imprez organizowanych na terenie naszego regionu.  Data publikacji:

  Forum Funduszy Europejskich WŁ 2010

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Impreza, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się pod patronatem  Open Days – 8 Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

  Celem konferencji jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w kraju i regionie jak również dostarczanie informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki i właściwej realizacji projektów.

  Przez cały czas trwania konferencji, przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne na stoiskach wystawienniczych będą udzielali m.in. informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych a także prezentowali efekty wdrażania środków unijnych.

  Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konferencja.rpo@lodzkie.pl, bądź na nr fax: 042 663 30 94. 

  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 042 663 30 28.

  Zapisy na konferencję zostały zakończone.

   

  Temat konferencji
  „Fundusze Unijne jako narzędzie rozwoju województwa łódzkiego”

  Termin konferencji
  22 października 2010 r.

  Miejsce konferencji
  Instytut Europejski
  Łódź, ul. Piotrkowska 262/264  Program konferencji
   


2009

<Component id="47aab3004148be97a45daeb0b662cbf9:NC9ycG8vbWVudS1mb3J1bS1mdW5kdXN6eS0yMDA5" name="rpo/menu-forum-funduszy-2009"/>