REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Dokumenty


Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE wydając Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 .

 Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007 – 2013 wydanymi w oparciu o art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) i zapisami Rozdziału 6.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013 został opracowany przez Departament Polityki Regionalnej Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Celem Planu jest przedstawienie sposobu organizacji procesu i wyznaczenie orientacyjnych kierunków ewaluacji na poziomie zarządzania RPO WŁ oraz zagwarantowanie, że zostanie ona skutecznie wykorzystana i zintegrowana jako narzędzie zarządzania w okresie realizacji programu.  Dokument zawiera opis wymogów w zakresie ewaluacji RPO WŁ, informacje o programie, główne kryteria badawcze, opis uczestników procesu ewaluacji programu, ich kompetencji i zadań, mechanizm zmian planu, planowane obszary ewaluacji, analizę stanu obecnego w zakresie potencjału ewaluacyjnego administracji regionalnej i działania służące jego budowie oraz budżet.

  Uchwała Nr 1616/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 ( plik .pdf - 1,87 MB)

W kolejnych latach Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdza Okresowe Plany Ewaluacji i wykazy badań ewaluacyjnych planowanych w danym roku.

Uchwała nr 25/08 z dnia 16.01.2008 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na rok 2008.  

Uchwała nr 1344/08 z dnia 03.09.2008 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na rok 2009.  

Uchwała nr 2303/09 z dnia 1612.2009 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w roku 2010.

Uchwała nr 79/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2011

 Uchwała nr 2084/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013 na rok 2012

 Uchwała nr 1893/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013 na rok 2013


  Uchwała nr 1475/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2013 r. (PDF ~ 264 KB, skan)

  Uchwała nr 1475/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2013 r. (PDF ~ 97 KB, wersja tekstowa)

  Załącznik do Uchwały nr 1475/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 października 2013 r. (PDF ~ 117 KB, wersja  tekstowa)

Uchwała nr 12/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: zatwierdzenia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2015 (PDF ~ 2,43 MB, skan)

 Uchwała nr 1327/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie: przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2016.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego