REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Baza badań ewaluacyjnych Krajowej Jednostki Oceny

Ewaluacja stopniowo staje się kluczowym narzędziem w analizie i ocenie trafności kierunków interwencji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także w ocenie skuteczności i efektywności podejmowanych działań w tym obszarze. Jej celem jest formułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia sprawnego wdrażania funduszy publicznych.

Jednym z narzędzi informowania opinii publicznej o skutkach wykorzystania funduszy unijnych w Polsce jest Baza badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności (NSS) na lata 2007-2013. Zachęcamy, aby z niej korzystać.

Baza badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności (NSS) na lata 2007-2013 gromadzi i systematyzuje wszystkie wykonane dotychczas opracowania ewaluacyjne o charakterze ex-ante i on-going w następujących obszarach tematycznych:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego