REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /

Ewaluacja

Ewaluacja to obiektywna ocena polityki, programu lub projektu, która powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym.

Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oznacza wykonanie takich ocen programu, które pozwolą wykorzystać ich wyniki dla jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wykorzystania zaangażowanych środków.  Oceny te mogą dotyczyć zarówno samego programu jak i jego efektów, a ich głównymi kryteriami są:

  • trafność: kryterium to pozwala ocenić w jakim stopniu cele odpowiadają potrzebom;
  • efektywność: kryterium to pozwala określić poziom uzyskanych wyników w stosunku do poniesionych nakładów;
  • skuteczność: kryterium to pozwala określić stopień osiągania wyznaczonych celów;
  • użyteczność: kryterium to pozwala określić zakres realizacji potrzeb;
  • trwałość: kryterium to pozwala określić wartość przedsięwziętych działań w dłuższej perspektywie czasowej.

Podstawowe zasady przeprowadzania procesu ewaluacji zostały sformułowane w Standardach Ewaluacji opracowanych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.Dokumenty
System ewaluacji
Ewaluacje UM WŁ
Baza badań ewaluacyjnych
Linki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego