REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Obowiązujące prawo


Obowiązujące prawo

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa ramy prawne programów rozwojowych, realizowanych od 2007 r. przy wsparciu środków unijnych, jak i z wykorzystaniem innych środków.
Ustawa zawiera m.in. definicję polityki rozwoju, wymienia niektóre obszary wsparcia, w jakich jest ona prowadzona, wskazuje organy ją prowadzące. Określa tryb przyjmowania strategii rozwoju kraju, strategii ponadregionalnych, strategii rozwoju województw, a także tryb ustanawiania i realizacji programów operacyjnych.
Wyżej wymieniona ustawa, jak również inne akty prawne obowiązujące w latach 2007-2013 dostępne są na stronie internetowej MRR:


http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo

 

Zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych i wytycznych dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich:


www.funduszeeuropejskie.gov.pl/DOKUMENTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego