REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (U RPO WŁ) przygotowany został przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dokument stanowi uszczegółowienie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (RPO WŁ).
U RPO WŁ zawiera informacje w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach RPO WŁ dotyczące m.in.:
- ogólnych zasad realizacji RPO WŁ i systemu wdrażania,
- osi priorytetowych i działań,
- przykładowych typów projektów,
- potencjalnych beneficjentów,
- finansowania i komplementarności z innymi programami,
- kryteriów wyboru projektów,
- wskaźników realizacji projektów na poziomie działań, które ułatwią beneficjentom prawidłowe przygotowanie projektów oraz wniosków o dofinansowanie.
Zapisy U RPO WŁ podlegały ocenie formalnej dokonanej przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz weryfikacji dokonanej przez Departament Koordynacji Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Okres obowiązywania U RPO WŁ jest zbieżny z okresem obowiązywania RPO WŁ.
W dniu 28 grudnia 2016 r. ZWŁ uchwałą nr 1720/16 przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przyjęcie ww. modyfikacji związane jest przede wszystkim z zatwierdzoną Decyzją KE korektą w tabeli finansowej RPO WŁ.


 Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (28.12.2016) (PDF~ 130KB) .

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (28.12.2016) (PDF~ 3,17 MB).


Poprzednie wersje dokumentu >>

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (11.04.2016). (PDF ~ 1,9 MB) + zmiany (PDF ~58 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (18.03.2016). (PDF ~ 4,16 MB) + zmiany (PDF ~ 57 KB).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (11.12.2015) (PDF ~ 4,16 MB) + zmiany (PDF ~ 57 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (08.12.2015) (PDF ~ 3,14 MB) + zmiany (PDF ~ 206 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (03.11.2015) (PDF ~ 2 MB) + zmiany (PDF ~ 57 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (28.10.2015) (PDF ~ 3,14 MB) + zmiany (PDF ~ 16 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (18.09.2015) (PDF ~ 3,14 MB) + zmiany (PDF ~ 16 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (13.08.2015) (PDF ~ 3,1 MB) + zmiany (PDF~ 127 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (15.07.2015)(PDF~ 3,1 MB) + zmiany (PDF~ 127 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (15.06.2015) (PDF ~ 3,06 MB) + zmiany (PDF ~ 127 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (15.05.2015 PDF ~ 3.14 MB) + zmiany  (PDF ~ 125 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (13.04.2015 PDF ~ 3.14 MB) + zmiany ( 1258 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (16.03.2015 r., pdf 3,14 MB) + zmiany (PDF ~ 128 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (20.01.2015 r., pdf 3,03 MB) + zmiany (PDF ~ 128 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (11.12.2014 r., pdf 3,03 MB) + zmiany (PDF ~ 201 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (25.11.2014 r., pdf 3,03 MB) + zmiany (PDF ~ 205 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (12.11.2014 r., pdf 3,03 MB) + zmiany (pdf ~ 205 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (09.09.2014 r., pdf 3,03 MB) + zmiany (pdf ~ 206 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (15.07.2014 r., pdf 3 MB) + zmiany (pdf 206 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (25.06.2014 r., pdf 3 MB) + zmiany (pdf 204 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (09.06.2014 r., pdf 3 MB) + zmiany (pdf 204 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (20.05.2014 r., pdf 3 MB) + zmiany (pdf 204 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (12.05.2014 r., pdf 3 MB) + zmiany (pdf 203 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ   (01.04.2014 r., pdf 3 MB) - tekst jednolity

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (26.03.2014 r., pdf ~5,32 MB) + zmiany (pdf ~ 160 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (18.03.2014 r., pdf ~1,95 MB) + zmiany (pdf ~ 164 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (18.02.2014 r., pdf ~5,32 MB)  + zmiany (pdf ~ 167 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (18.12.2013 r., pdf ~1,9 MB) + zmiany (pdf ~ 61 KB)

  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (27.11.2013 r., pdf ~1,9 MB)+ zmiany (pdf ~ 68 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (19.11.2013 r., pdf ~5,4 MB) + zmiany (pdf ~ 165 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (22.10.2013 r., pdf ~5,3 MB) + zmiany (pdf ~ 161 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (17.09.2013 r., pdf ~5,4 MB) + zmiany (pdf ~166 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (20.08.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany (pdf ~65 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (23.07.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany (pdf ~74 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (09.07.2013 r., pdf ~2MB) – tekst jednolity

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (26.06.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany (pdf ~ 67 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (11.06.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany (pdf ~ 65 KB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (10.05.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (05.03.2013 r., pdf ~1,97MB) + zmiany (pdf ~69MB)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (11.02.2013 r., pdf ~2MB) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (19.12.2012 r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (28.11.2012 r.)   + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (28.11.2012 r., 1)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (16.10.2012 r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (04.09.2012 r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 07.08.2012 r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 27.06.2012 r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ   (wersja z dnia 12.06.2012 r.) + zmiany
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ   (wersja z dnia 25.04.2012 r.) + zmiany
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ   (wersja z dnia 20.03.2012 r.) + zmiany
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 25.01.2012 r.) + zmiany
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 16.01.2012 r.)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 27.12.2011r.) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 12.12.2011r.) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 28.10.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 24.10.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 14.10.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 15.09.2011) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ   (wersja z dnia 13.07.2011) + zmiany
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 01.07.2011) - tekst jednolity

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 15.06.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 07.06.2011) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 5.04.2011) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 30.03.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 18.01.2011) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 21.12.2010)

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 7.12.2010) + zmiany 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 21.09.2010) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 14.09.2010) + zmiany

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (wersja z dnia 17.08.2010) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 15.06.2010) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 28.04.2010) + zmiany 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 23.02.2010) – tekst jednolity 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 17.02.2010) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 15.01.2010) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 16.12.2009) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 14.10.2009) +  zmiany 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 07.07.2009)   (Nie zawiera modyfikacji względem dokumentu z dnia 01.07.2009) r.) – tekst jednolity

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 01.07.2009) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 06.05.2009) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 29.04.2009) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 01.04.2009) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 04.03.2009) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 28.01.2009) – tekst jednolity
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 14.01.2009) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 19.11.2008) + zmiany

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 09.10.2008) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 25.08.2008) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 23.04.2008) + zmiany
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ  (wersja z dnia 09.04.2008) – tekst jednolity


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego