REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Dokument ten określa obowiązki w zakresie sprawozdawczości zarówno beneficjentów, jak i Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Zasady opisują tryb, formy, zakres i terminy sprawozdawczości w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ.
W dniu 12 grudnia 2011 r. ZWŁ uchwałą nr 2150 /11 przyjął zmiany do Zasad sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
 Przyjęcie modyfikacji podyktowane było w szczególności zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości polegającą przede wszystkim na zastąpieniu informacji miesięcznej – informacją kwartalną, jak również koniecznością dostosowania do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i przejęciem obowiązku sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego przez Departament Polityki Regionalnej.

 Zasady sprawozdawczości (wersja z dnia 12.12.2011 r.)


Poprzednie wersje dokumentu >>

Zasady sprawozdawczości (wersja z dnia 28.09.2010 r.) + zmiany

Zasady sprawozdawczości (wersja z dnia 24.08.2010 r.)

Zasady sprawozdawczości (wersja z dnia 16.09.2009 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego