REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Dokument ten określa w szczególności cel i zakres wsparcia osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna (PT RPO WŁ), typy działań możliwych do finansowania z PT RPO WŁ, poziomy zarządzania i realizację podprojektów PT RPO WŁ oraz zasady finansowania pomocy technicznej, w tym przygotowanie wniosku beneficjenta o płatność, warunki i tryb rozliczenia środków oraz system monitorowania.
W dniu 6 maja 2014 r. ZWŁ uchwałą nr 532/14 przyjął zmiany (PDF ~92KB) do Zasad dotyczących pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wprowadzenie modyfikacji do dokumentu związane jest w szczególności z dostosowaniem jego treści do zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (PDF ~292KB, wersja z dnia 06.05.2014 r.)


Poprzednie wersje dokumentu >>

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (PDF ~279KB, wersja z dnia 10.12.2013 r.) + zmiany (PDF ~35KB)

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (PDF ~446KB, wersja z dnia 15.11.2013 r.) + zmiany (PDF ~96KB)

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (PDF ~376KB, wersja z dnia 27.02.2013 r.) + zmiany (PDF ~42KB)

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 14.08.2012 r.) + zmiany

Zasady dotyczące pomocy technicznej  w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 01.07.2011 r.) - tekst jednolity

 Zasady dotyczące pomocy technicznej   w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 14.04.2011 r.) + zmiany

 Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 12.10.2010 r.) + zmiany 

Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 21.04.2010 r.) + zmiany

Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ +  zmiany (wersja z dnia 17.03.2010 r.)

Zasady dotyczące pomocy technicznej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 23.09.2009 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego