REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 określają system przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego - jednego z najważniejszych dokumentów wspierających zarządzanie na poziomie samorządu, określającego strategię społeczno-gospodarczą gminy/powiatu, wskazującego cele i kierunki zaangażowania dostępnych środków finansowych oraz sposoby ich wykorzystania.
Plan Rozwoju Lokalnego należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach I Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, II Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, III Osi Priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna.
W dniu 18 grudnia 2013 r. ZWŁ uchwałą nr 1741/13 przyjął zmiany do dokumentu. Modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania logotypu zamieszczonego w dokumencie do aktualnie obowiązującego wzoru oraz powołania się na Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, uchwaloną w 2013 r. przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

 

 Opis zmian do Zasad przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (18.12.2013).

 Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (18.12.2013)


Poprzednie wersje dokumentu >>

 

  Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego (wersja z dnia 21.09.2010 r.)

Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego (wersja z dnia 09.04.2008 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego