REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Dokument ten określa podstawowe zasady regulujące procedurę przygotowania projektów w trybie indywidualnym, które uzyskają dofinansowanie w ramach RPO WŁ. Projekty te mają strategiczne znaczenie dla realizacji RPO WŁ, a ich wdrożenie w znaczący sposób przyczyni się również do realizacji założeń zawartych w strategii rozwoju województwa oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Łódzkiego.

W dniu 6 maja 2014 r. ZWŁ uchwałą nr 533/14 przyjął zmiany (PDF 127 KB) do Zasad przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wprowadzenie modyfikacji do dokumentu związane jest w szczególności ze zmianą systemu identyfikacji wizualnej RPO WŁ i aktualizacją publikatorów. Ponadto cały dokument zweryfikowany został pod względem językowym i edycyjnym oraz wprowadzono zmiany porządkowe.

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych (wersja z dnia 06.05.2014 r., PDF 1,75 MB)


Załączniki do Zasad Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych >>

 Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ 

 Załącznik nr 2 Wzór formularza zgłoszeniowego do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ 

 Załącznik nr 3 Wzór umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ 

 Załącznik nr 4 Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach RPO WŁ 

 Załącznik nr 5 Wzór umowy ramowej dotyczącej realizacji przez Beneficjenta projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

 Załącznik nr 6 Wzór uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ 

 Załącznik nr 7 Wzór uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach RPO WŁ 

 Załącznik nr 8 Wzór uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia warunków realizacji przez Beneficjenta projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach RPO WŁ 

  Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych - zip 3,3 MB (Razem: tekst Zasad i załączniki w plikach .doc)

Poprzednie wersje dokumentu >>

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych (wersja z dnia 29.09.2011 r.) + wersja z załącznikami - zip ~6 MB + zmiany

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + wersja z załącznikami - (wersja z dnia 9.11.2010 r.)

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + wersja z załącznikami + zmiany (wersja z dnia 26.10.2010 r.)

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych  + wersja z załącznikami + zmiany (wersja z dnia 28.09.2010 r.)

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych  +   wersja z załącznikami + zmiany (wersja z dnia 31.08.2010 r.)

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych  + zmiany  +  wersja z załącznikami (wersja z dnia 23.03.2010 r.))

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + zmiany  +   wersja z załącznikami  

(wersja z dnia 15.01.2010)

pdf Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych – tekst jednolity +  wersja z załącznikami  

(wersja z dnia 07.07.2009)

pdf Zasady przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych  + zmiany +  wersja z załącznikami  
(wersja z dnia 17.06.2009)

pdf Zasady przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych  + zmiany +  wersja z załącznikami  

(wersja z dnia 01.04.2009)

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych – tekst jednolity +   wersja z załącznikami

(wersja z dnia 28.01.2009)

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + zmiany  załączniki

(wersja z dnia 14.01.2009)  

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + zmiany  wersja z załącznikami

(wersja z dnia 25.08.2008)

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + zmiany +    wersja z załącznikami

(wersja z dnia 02.07.2008)

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych + zmiany  załączniki

(wersja z dnia 10.06.2008)

pdf Podręcznik przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych – tekst jednolity +    wersja z załącznikami

(wersja z dnia 23.04.2008)

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego