REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013


W dniu 3 marca 2014 r. ZWŁ uchwałą nr 220/14 uchylił Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Rezygnacja z rozwiązań przyjętych w w/w dokumencie, podyktowana jest nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, związaną  z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r.


W odniesieniu do procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ, od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, stosuje się wyłącznie przepisy art. 30a ust. 3 i art. 30b w/w ustawy. Kwestie dotyczące sposobu obiegu dokumentów w przypadku postępowania z odwołaniami, w tym kwestie związane m.in. z rozpatrywaniem protestów przez ekspertów, reguluje Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Poprzednie wersje dokumentu >>

pdf Zasady procedury odwoławczej (wersja z dnia 07.08.2012 r.) + zmiany

pdf Zasady procedury odwoławczej (wersja z dnia 14.09.2010 r.) + zmiany

pdf Zasady procedury odwoławczej (wersja z dnia 01.04.2009 r.) + zmiany

pdf Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 14.01.2009 r.) +  zmiany

pdf Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 09.04.2008 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego