REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Dokument ten określa najważniejsze procesy kontrolne, podstawowe obowiązki Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz standardy kontroli przeprowadzanych w ramach RPO WŁ. Ponadto precyzuje zadania Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w zakresie kontroli projektów własnych finansowanych z Pomocy Technicznej.


W dniu 28 sierpnia 2013 r. ZWŁ Uchwałą Nr  1145/13 przyjął zmiany (PDF ~97 KB) do Zasad dotyczących przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wprowadzenie modyfikacji do dokumentu związane jest ze zmianą nazwy Urzędu, zmianą Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  oraz  doprecyzowaniem zapisów dokumentu w zakresie wyłączenia członka Zespołu kontrolnego z czynności kontrolnych dotyczących Pomocy Technicznej oraz w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu dotyczących Osi Priorytetowych I – VI.

 

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (28.08.2013 r., PDF ~431 KB)


Poprzednie wersje dokumentu >>

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (16.10.2012 r.) + zmiany

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli  w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 24.07.2012 r.) + zmiany

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 29.09.2011 r.) + zmiany

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 01.07.2011 r.)

Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli  w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 8.03.2011 r.) + zmiany

Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli  w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 21.12.2010 r.) + zmiany

 Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 24.08.2010 r.) + zmiany

Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 17.02.2010 r.) + zmiany

Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli w ramach RPO WŁ (wersja z dnia 23.09.2009 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego