REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady udzielania zamówień


Dokument ten wskazuje standardy postępowania w zakresie udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowlane, pozwalające Wnioskodawcom/Beneficjentom dokonać wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty przy jednoczesnym zachowaniu reguł racjonalnego wydatkowania środków publicznych, przejrzystości, bezstronności i konkurencyjności.

Adresatami dokumentu są Wnioskodawcy/Beneficjenci niezaliczani do sektora finansów publicznych oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, którzy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych podlegają wyłączeniu przedmiotowemu ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

W dniu 8 lipca 2014 r. ZWŁ przyjął Uchwałą Nr 828/14 zmiany do Zasad udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

 

 
pdf Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (wersja z dnia 08.07.2014 r.) 
 


Poprzednie wersje dokumentu >>


pdf Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (wersja z dnia 28.03.2012 r.) +  zmiany

pdf Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (wersja z dnia 13.09.2011  r.)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego