REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013Zasady promocji projektów


W dniu 23 lipca 2013r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 956/13 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 333/13 z dn. 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Przyjęcie wprowadzonych zmian w przedmiotowym dokumencie ma na celu dostosowanie Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 do:

 • Uchwały Nr 326/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu o nazwie „Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia na lata 2012-2016” oraz
 • Zarządzenia nr 29/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 14.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

plik pdf  Uchwała Nr 956/13 ZWŁ z dnia 23.07.2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 966/12 ZWŁ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr 333/13 ZWŁ z dnia 19 marca 2013 r.(PDF ~ 2,44 MB)


plik pdf Tekst ujednolicony Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf  - 9,4 MB, 23.07.2013 r.)


Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pdf  - 1,25 MB)

Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (pdf  - 326 KB)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.(pdf  - 1,12 MB)

 Strategia komunikacji Funduszy Europejskich

16 stycznia 2012 r. Komisja Europejska zaakceptowała okresową modyfikację Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.


pdf Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaktualizowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r., pdf ~1,6MB)


Poprzednia wersja dokumentu w "Archiwum dokumentów" poniżej.

Księga identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności

 Załącznik do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS (plik .pdf  - 7,24 MB) wersja z dnia  23 lutego 2010 r.

Archiwum dokumentów

W dniu 19 marca 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 333/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 996/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przyjęcie Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 podyktowane jest przede wszystkim koniecznością:

 1. dostosowania Zasad do:
 • Zarządzenia Nr 75/12 Marszałka WŁ z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ujednolicenia tłumaczenia na język angielski nazw niektórych komórek organizacyjnych, nazw stanowisk w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz nazw Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego, jak również zwrotu „Województwo Łódzkie” w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim,
 • Uchwały Nr XXXI/628/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego
  z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego oraz
 • Zarządzenia Nr 2/13 Marszałka WŁ z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie dostosowania organizacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do zmiany nazwy uchwalonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego.
 1. doprecyzowania zapisów Zasad budzących wątpliwości beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

  Tekst ujednolicony Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf  - 4,25 MB, 19.03.2013 r.)W dniu 5 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę przyjmującą nowe Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Przyjęcie Zasad promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 podyktowane jest zapewnieniem przejrzystości i czytelności dokumentu, który był kilkakrotnie zmieniany. Ponadto zmiany wprowadzone w przedmiotowym dokumencie miały na celu dostosowanie go do zaktualizowanej w dniu 16 stycznia 2012 r. Strategii komunikacji Funduszy Europejskich oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2011 r.

 

Zmiany te polegały na doprecyzowaniu zapisów dotyczących:

 • oznakowania dokumentów pochodzących z okresu sprzed podpisania umowy;
 • oznakowania środków trwałych, na których nie jest możliwe umieszczenie tablicy pamiątkowej;
 • określenia liczby tablic, jakie beneficjent musi umieścić w przypadku projektów infrastrukturalnych lub budowlanych realizowanych w kilku miejscach;
 • określenia terminu, w jakim należy umieszczać tablice, tabliczki i plakietki od momentu rozpoczęcia realizacji projektu;
  określenia definicji „całkowitego wkładu publicznego”;
 • określenia kursu euro, na podstawie, którego określa się wartość wkładu publicznego.

 Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf  - 4,4 MB, 05.06.2012 r.)Informujemy, iż uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 2301/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.  zostały zmienione „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

Wprowadzenie zmian było podyktowane koniecznością doprecyzowania zasad używania logotypu  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przez beneficjentów III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf - 1,76 MB, wersja z 16.12.2009 r.)

W dniu 16 września 2009 r. mocą uchwały  Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1562/09 została zmieniona nazwa dokumentu z: "Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" na: „Zasady  promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013".

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(pdf - 1,71 MB, wersja z 16.09.2009 r.)

 

W dniu 12 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 1303 zmiany w "Wytycznych dotyczących promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013".

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf - 1,71 MB, wersja z 12.08.2009 r.)

 

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął w dniu 11 sierpnia 2008 r. Uchwałę Nr 1171/08 w sprawie przyjęcia "Wytycznych dotyczących promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013".

Wytyczne dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (pdf - 1,71 MB, wersja z 11.08.2008 r.)

 

pdf Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zaktualizowany, zatwierdzony 23 lutego 2010 r.)

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 - (dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską 15 października 2008 r.) (pdf - 1,50 MB)

 

Narodowa Strategia Spójności - Księga identyfikacji wizualnej 2007/2008 (pdf  - 7,15 MB)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego