REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Dokument ten doprecyzowuje kryteria wyboru projektów realizowanych w ramach RPO WŁ. Są one użyteczne zarówno dla potencjalnych beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie, jak i dla ekspertów je oceniających. Potencjalni beneficjenci znajdą w dokumencie informacje dotyczące wymagań, których spełnienie – zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej – pozwoli na uzyskanie pozytywnego wyniku procedury oceny projektu. Dzięki wskazówkom zawartym w niniejszym dokumencie, potencjalni beneficjenci jeszcze przed złożeniem wniosku będą w stanie ocenić szanse swego projektu w procedurze konkursowej. Natomiast eksperci oceniający wnioski dzięki opisom poszczególnych kryteriów będą mogli zapewnić jednolite podejście do oceny projektów.

W dniu 11 grudnia 2015 r. ZWŁ uchwałą nr 1407/15 przyjął zmiany (plik pdf ~54 KB) do Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przyjęte zmiany związane są w szczególności z wprowadzeniem korekt do dokumentu dostosowujących jego treść do aktualnego stanu prawnego w związku z uchwałą nr 8/15 Komitetu Monitorującego RPO WŁ z dn. 10 grudnia 2015 r.


pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 11.12.2015 r., plik pdf ~1 MB)

 


 

Raport na temat dostępności teleinformatycznej w województwie łódzkim znajduje się w zakładce Publikacje pomocnicze.
(Raport przygotowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów, popytu oraz konkurencyjności w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego na terenie województwa łódzkiego.)


Poprzednie wersje dokumentu >>

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 20.08.2013 r., plik pdf ~1,1 MB) +
zmiany (plik pdf ~ 61 KB)

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 05.02.2013 r., plik pdf ~1,2MB) +
zmiany (plik pdf ~ 60 KB)

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 28.11.2012 r.) - tekst jednolity

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 04.09.2012 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 14.08.2012 r.)+ zmiany

pdfSzczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 30.04.2012 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy Opis Kryteriów Wyboru Projektów (wersja z dnia 24.10.2011 r) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 01.07.2011 r.)  – tekst jednolity

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 07.06.2011 r.) +  zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 30.03.2011 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 14.09.2010 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 03.08.2010 r.) – tekst jednolity

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 28.04.2010 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 10.02.2010 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 15.01.2010 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 28.10.2009 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 01.07.2009 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 29.04.2009 r.) + zmiany

pdf Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów (wersja z dnia 08.04.2009 r.) – tekst jednolity


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego