REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jest dokumentem koniecznym dla zapewnienia legalności prawidłowości wydatków oraz realności operacji wspieranych w ramach RPO WŁ. Na podstawie art. 58 i art. 70 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie są odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi oraz za ich kontrolę, w szczególności poprzez ustanowienie systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz zapewnienie ich skutecznego funkcjonowania. OSZIK określa w szczególności organizację i procedury wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Ostateczny kształt OSZIK jest wynikiem szerokich konsultacji wewnętrznych (z udziałem odpowiednich departamentów UMWŁ i COP) oraz zewnętrznych (z udziałem Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej).

W dniu 24 lutego 2016 r. ZWŁ uchwałą nr 176/16 przyjął zmiany do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przyjęcie zmian do dokumentu podyktowane jest w szczególności: przekształceniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Ministerstwo Rozwoju, zmianami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, koniecznością aktualizacji dokumentu ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa i wytycznych, jak również koniecznością aktualizacji publikatorów aktów prawnych oraz danych teleadresowych.


pdf Opis zmian do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (PDF ~ 177 KB)


pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (24.02.2016) (PDF ~ 1,24 MB)


Poprzednie wersje dokumentu >>

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 17.12.2014 r., PDF ~ 1,15 MB) + zmiany (PDF ~ 111 KB)

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 22.10.2013 r., PDF ~ 1,7 MB) + zmiany (PDF ~ 109 KB)

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 11.10.2012 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 30.05.2012 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 22.08.2011 r.) + zmiany

pdfOpis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 12.05.2011 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 31.08.2010 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 03.08.2010 r.)

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 01.06.2010 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 07.04.2010 r.) + zmiany

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 17.02.2010 r.) + zmiany 

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 14.10.2009 r.) + zmiany 

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 16.09.2009 r.) + zmiany 

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 17.06.2009 r.)

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 03.09.2008 r.) + zmiany 

pdf Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (wersja z dnia 11.08.2008 r.)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego