REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Kontrakt Wojewódzki


Kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych w uchwale przez Radę Ministrów (Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podpisanie kontraktu wojewódzkiego jest podstawą do rozpoczęcia procedury przekazywania samorządom województw środków finansowych na realizację regionalnych programów operacyjnych. Kontrakt wojewódzki zawiera m.in.:

• zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji rozwojowej – środków na realizację regionalnych programów operacyjnych,

• zobowiązania finansowe strony rządowej oraz strony samorządowej,

• postanowienia w zakresie nadzoru Ministra Rozwoju Regionalnego nad prawidłowością wykorzystania środków przez samorząd,

• postanowienia dotyczące zadań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie koordynacji regionalnych programów operacyjnych


pdf  Aneks nr 11 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r.

pdf Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Łódzkiego

pdf Aneks nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego  dla Województwa Łódzkiego

pdf Aneks nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego

Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego

Aneks nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego  dla Województwa Łódzkiego

pdf Aneks nr 5 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego

 Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego

pdf Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r.

pdf Aneks nr 8 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. (PDF ~ 118 KB)

pdf Aneks nr 9 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2008 r. (PDF ~ 342 KB)
pdf Aneks nr 10 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2016 r. (PDF ~ 501 KB)


Zgodnie z art. 23 ust. 2 tekstu jednolitego Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego  zmiany załączników nr 2 - 11  nie wymagają aneksowania  Kontraktu i publikowane są na stronie internetowej MIiR.

Poniżej zamieszczamy link do przedmiotowej strony:

http://www.mir.gov.pl/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego