REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Informacja na temat składania zapotrzebowania na środki finansowe na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013Uprzejmie przypominamy Beneficjentom RPO, iż zgodnie § 14 ust.10 i 11 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent ma obowiązek w terminie do 15 sierpnia złożyć zapotrzebowanie na środki finansowe na kolejny rok kalendarzowy. Zapotrzebowanie to określane jest zgodnie z harmonogramem płatności oraz z harmonogramem realizacji Projektu. Nie dotyczy to Projektów, które kończą się w 2011 roku i nie są planowane płatności w 2012 roku i latach następnych.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie w/w informacji w formie papierowej (podpisanej przez osobę/-y upoważnioną/-e do podpisywania dokumentów w ramach realizowanego projektu np. kierowników jednostki) oraz w formie elektronicznej na adresy: Marek.Kotras@lodzkie.pl, Ilona.Szubanska@lodzkie.pl, załączając  wypełniony na aktualnym wzorze harmonogram płatności na 2012 rok. W tytule prosimy o podanie numeru umowy o dofinansowanie projektu wraz z nazwą Beneficjenta.


 Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu - Aktualny wzór harmonogramu płatności – na 2012 rokProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego