REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /

Witamy w dziale "IZ RPO WŁ"


W tej części zawarte są dokumenty dotyczące samego programu (a więc treść RPO WŁ, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ), jak również jego realizacji, czyli m.in. podręczniki i zasady wdrażania Programu przygotowane przez IZ RPO WŁ oraz wzory dokumentów dla Beneficjentów aplikujących o środki w ramach RPO WŁ. W tej części zawarty jest również opis sytemu zarządzania i kontroli Programu, jak również kontrakt wojewódzki będący podstawą przekazania środków do wydatkowania w ramach Programu.Regionalny Program Operacyjny
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Zasady/ Wytyczne/ Podręczniki IZ RPO WŁ
Wzory dokumentów
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli
Wskaźniki
Kontrakt Wojewódzki
Generatory wniosków
Zamówienia publiczne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego