REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest zobowiązany do przygotowania studium wykonalności dla danego projektu. Studium wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WŁ umożliwiający dokonanie oceny projektu przez Instytucję Zarządzająca RPO WŁ. Opracowane przez IŻ RPO WŁ „Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach RPO WŁ” mają ułatwić proces przygotowania dokumentu przez beneficjentów, jak również ocenę formalną oraz merytoryczną prowadzoną przez Komisję Konkursową. 

W dniu 10  lutego 2010 r. ZWŁ uchwałą nr 174/10 przyjął Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przyjęte przez ZWŁ Zasady, w swoich wymaganiach wobec sporządzanych przez Wnioskodawców studiów wykonalności, nie różnią się zasadniczo od wersji dotychczas obowiązującej w zakresie struktury i zawartości studiów. Nowe zasady stanowią próbę wyjaśnienia i doprecyzowania zapisów, które dotychczas często były niejasne dla osób sporządzających studia wykonalności lub błędnie przez nie interpretowane. Ponadto dokonano dostosowania Zasad do obecnie obowiązujących przepisów (w tym wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, dokumentów wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ, znowelizowanych rozporządzeń unijnych).

 

 Zasady w zakresie infrastruktury drogowej (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

Zasady w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

 Zasady w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

 Zasady w zakresie systemów ochrony ziemi (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

 Zasady w zakresie systemów ochrony powietrza (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

 Zasady w zakresie obiektów kubaturowych (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

 Zasady w zakresie infrastruktury kultury (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

Zasady w zakresie społeczeństwa informacyjnego (wersja z dnia 10.02.2010 r.)

Zasady dla projektów nie objętych zasadami sektorowymi (wersja z dnia 10.02.2010 r.)


Poprzednie wersje dokumentów >>

Zasady dotyczące przygotowania studiów wykonalności z 07.07.2009r. :

Zasady w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę

Zasady w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady w zakresie systemów ochrony ziemi

Zasady w zakresie systemów ochrony powietrza

Zasady w zakresie obiektów kubaturowych

Zasady w zakresie infrastruktury kultury

Zasady w zakresie społeczeństwa informacyjnego

Zasady dla projektów nie objętych zasadami sektorowymi

Merytoryczna ocena na podstawie studiów wykonalności

 

Zasady dotyczące przygotowania studiów wykonalności z 06.05.2009r. :

Zasady w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę

Zasady w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady dla projektów nie objętych zasadami sektorowymi

 

Zasady dotyczące przygotowania studiów wykonalności z 14.01.2009r. :

Zasady w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę

Zasady w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady w zakresie systemów ochrony ziemi

Zasady w zakresie systemów ochrony powietrza

Zasady w zakresie obiektów kubaturowych

Zasady w zakresie infrastruktury kultury

Zasady w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego

Wykaz zmian do zasad studiów wykonalności z 14.01.2009 r.

 

Zasady dotyczące przygotowania studiów wykonalności z 09.01.2008r. :

Zasady w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę

Zasady w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Zasady w zakresie systemów ochrony ziemi

Zasady w zakresie systemów ochrony powietrza

Zasady w zakresie obiektów kubaturowych

Zasady w zakresie infrastruktury kultury

Zasady w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego