REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Aktualne Konkursy
RPO WŁ

  • Obecnie nie są prowadzone nowe nabory.
   Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów.


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy


Tu jesteś:Aktualności

 • ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w kwietniu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej

Aktualności tematycznie

Konkursy >>
 • Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmieniającej Regulamin Konkursu dla naboru nr 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja na temat kolejnych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz utworzeniu listy rezerwowej w ramach Konkursu dla naboru Nr 6, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
Szkolenia >>
 • Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących" w Bełchatowie.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w Działoszynie

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Spotkanie informacyjne: „Z unijnego na nasze”, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich w Działoszynie

  Dodane:
  Czytaj więcej
Promocja >>
 • VI Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego za nami

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Ruszył konkurs „Fundusze Europejskie”

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Ruszył konkurs „Promuj swój projekt”

  Dodane:
  Czytaj więcej
Projekty kluczowe >>
 • Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • ZWŁ Uchwałą Nr 1486/15 z dnia 22 XII 2015 roku wyraził zgodę na zmiany projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacje dotyczące podwyższenia dofinansowania dla Indywidualnego projektu kluczowego w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

  Dodane:
  Czytaj więcej
Dokumenty >>
 • ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • ZWŁ przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

  Dodane:
  Czytaj więcej
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich >>
 • Mobilne Punkty Informacyjne na terenie miasta Łodzi w czerwcu 2015 r.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Szkolenie pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących" w Bełchatowie.

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Mobilne Punkty Informacyjne w powiatach: tomaszowskim, opoczyńskim i radomszczańskim organizowane w czerwcu 2015 r.

  Dodane:
  Czytaj więcej
Generatory Wniosków >>
 • Informacja o konieczności podawania pełnej informacji na temat zwrotów środków dokonywanych przez Beneficjentów do BGK

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług

  Dodane:
  Czytaj więcej
 • Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług

  Dodane:
  Czytaj więcej

Copyright 2009 Województwo Łódzkie
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego